Ne odbacujte, već prijavite NUS, na snazi je Zakon o amnestiji

Proteklih nekoliko mjeseci Služba civilne zaštite Općine Kakanj bilježi slučajeve pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava na području naše općine i to na mjestima gdje boravi veći broj ljudi, što ozbiljno ugrožava bezbjednost. Stoga, javnosti upućujemo nekoliko savjeta  kako postupati u takvim situacijama, te apel da se ovakva sredstva ne odbacuju već da se predaju nadležnim institucijama.

Zaštita od neeksplodiranih ubojnih sredstava je mjera koja se sastoji u pronalaženju, otkrivanju, označavanju, iskopavanju, prenošenju, utovaru, prevoženju, istovaru, privremenom skladištenju, deaktiviranju i uništavanju ovih sredstava, a poslove koji se odnose na ovu problematiku obavljaju jedinice civilne zaštite za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava, odnosno timovi deminera. Građani, pravna lica, državni organi i druge institucije su dužni o otkrivenim neeksplodiranim ubojnim sredstvima odmah obavijestiti  Službu civilne zaštite Kakanj (telefon 032/554-600), Policijsku stanicu Kakanj (telefon 122). Obavezni su i nekim vidljivim znakom obilježiti mjesto i po mogućnosti osigurati to mjesto do dolaska ovlaštenih lica.

Upozoravamo da građani pronađena neeksplodirana ubojna sredstva ne diraju, pomjeraju, premještaju i sl, do dolaska službenika policije i civilne zaštite koji će na adekvatan način obilježiti i osigurati mjesto događaja, a poslove uklanjanja tih sredstava mogu samo da urade timovi za deminiranje na način utvrđen u Zakonu o deminiranju u Bosni i Hercegovini i standardnim operativnim prcedurama. Svako postupanje suprotno propisanim procedurama ugrožava bezbjednost i podliježe sankcionisanju, jer samo certifikovane osobe, odnosno demineri u tačno određenim timovima i propisanim procedurama mogu da vrše uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava sa terena.

Služba civilne zaštite Općine Kakanj nema ovlaštene i certifikovane službenike za deminiranje, a obaveza ove službe je koordinacija sa Timom za deminiranje pri Kantonalnoj upravi Civilne zaštite. Za sva  prijavljena i pronađena neeksplodirana ubojna  sredstva, predstavnici Službe civilne zaštite su dužni izaći na teren, ista adekvatno obilježiti i odmah obavijestiti Tim za deminiranje, koji je dužan i jedini certificiran da može uklanjati ta sredstva.

Kako bismo utjecali da se što manje neeksplodiranih ubojnih sredstava pronalazi na javnim mjestim, te da se time poveća  bezbjednost  svih nas zajedno, građane obavještavamo da je u  januaru 2014. godine stupio na snagu Zakon o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji BiH, prema kojem se fizičkim i pravnim licima  daje mogućnost oslobađanja od krivičnog i prekršajnog  gonjenja ako u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona dobrovoljno predaju i prijave minsko-eksplozivna sredstva i oružje u nadležnu Policijsku stanicu Kakanj.

Možda vam se svidi

Comments are closed.