― Marketing ―

Navigacijske karte od umjetne svile koje se nose kao marame: otporne su na vremenske uvjete, a mogu se i peglati

- Marketing -

Davor Fiedler korisnicima preporučuje takozvano ‘hibridno‘ korištenje karata, to jest, simultano korištenje papirnate ili svilene karte i digitalne verzije iste.

Dosad ste se, po potrebi, kako biste se orijentirali, poslužili klasičnom, papirnatom ili pak digitalnom kartom, no jeste li kartu ikada nosili kao šal, maramu ili pokrivalo za glavu? Karte kao modni dodatak; sada je i to moguće, uz navigacijske karte koje naš sugovornik Davor Fiedler tiska na umjetnoj svili.

Kao prednosti svilenih karata, osim navedene moguće kreativne uporabe, navodi njihovu otpornost na vremenske uvjete (100% su vodootporne) te otpornost na gužvanje, savijanje, drapanje u razumnim granicama, a zgodno je i to što se mogu prati i peglati. Budući da su puno robusnije i trajnije od klasičnih papirnatih karata, preporučuju se za boravak u prirodi.

- Marketing -

“Rukovanje svilenom kartom je puno jednostavnije i lakše nego papirnatom kartom. Npr. možete je jednostavno nositi oko vrata ili smotati i zgužvati te spremiti u džep jakne ili ruksaka. Isto tako ne trebate brinuti hoće li se karta smočiti na kiši ili potrgati na vjetru. Ako se karta zaprlja jednostavno je operete u perilici i opeglate, i bit će kao nova”, objašnjava Fiedler.

Izradom karata počeo se baviti prije dvadesetak godina još za vrijeme studija Geodezije, a kasnije joj se posvetio profesionalno. Isprva je izrađivao karte raznih geodetskih izmjera, a kasnije cestovnih i outdoor karata za razne GPS uređaje koji su se počeli pojavljivati na našem tržištu.

Tada, početkom 2000-tih, cestovni i ručni GPS uređaji su na naše tržište dolazili samo s kartama zapadne Evrope, tj, nije bilo karata Hrvatske, Slovenije i okolnih država, kaže Fiedler.

Izazov mu je, stoga, bio osmisliti i razviti sistem izrade karata naših prostora s ciljem popularizacije GPS navigacije i prodaje GPS uređaja u Hrvatskoj i okolnim zemljama.

Osim svilenih karata Topomap pro kartografski ekosustav (TKE) omogućava izradu modernih 2D/3D topografsko-turističkih tematskih karata u još četiri varijanti: 3D rutabilne karte za Magellan ručne GPS uređaje, web (On-line) 3D karte, off-line karte za mobilne uređaje (Android i iOS operativni sustavi), papirnate karte, a trenutno pokriva Hrvatsku, BIH, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Afganistan, Australiju i Peru.

Fiedler korisnicima preporučuje takozvano “hibridno” korištenje karata, to jest, simultano korištenje papirnate ili svilene karte i digitalne verzije iste (on-line ili off-line karte) na zaslonu mobilnog telefona s GPS prijemnikom.

On-line i Off-line karte primarno su zamišljene kao podrška svilenim i papirnatim kartama s ciljem jednostavnog i brzog određivanja vlastite pozicije te vrlo jednostavnog orijentiranja na terenu, doznajemo.

“Svoju lokaciju odredite na mobilnom uređaju s digitalnom kartom i, kako se radi o identičnim kartama, lokaciju vrlo jednostavno možete prenijeti i vidjeti na svilenoj karti. To je kao da imate svilenu kartu koja u sebi ima GPS i mogućnost prikaza trenutne lokacije”, kaže Fiedler.

Karta na terenu služi za orijentaciju i navigaciju prema željenom odredištu. Da bismo se orijentirali moramo znati i moći odrediti svoju lokaciju na karti. Tradicionalni način upotrebe karata na terenu zahtijeva barem osnovno znanje kartografije, “čitanje” terena, kompas, znanje matematike i geometrije … u novije vrijeme ručni GPS uređaj ili mobilni telefon s GPS prijemnikom.

“I uza sve navedeno određivanje vlastite lokacije na terenu nije trivijalan zadatak, posebno ako na karti želite vrlo precizno odrediti gdje se trenutno nalazite”, tvrdi Fiedler.

Kartografija je, otkriva Fiedler, dinamična disciplina koje se brzo razvija. Osobito kada je riječ o tranziciji prema potpuno digitalnoj tehnologiji izrade karata. Zato je, dodaje, potrebno konstantno pratiti i usvajati nova znanja i tehnologije u izradi karata i tražiti nove načine korištenja te izrade karata.

“U kartografiji postoji izreka da je karta zastarjela onog trenutka kada je otisnuta pa je potrebno posebnu pažnju posvetiti ažuriranju podataka na temelju kojih se izrađuju karte te konstantno pratiti i pronalaziti nove izvore podataka koji bi se mogli koristiti u izradi karata”, zaključuje Fiedler.

- Marketing -

Najveći stočar sa Vlasinja sa najviše štala, ovo nema nigdje

Ćamil Mutapčić je vjerovatno najveći stočar sa Vlasinja koji ne planira odustajati od stočarstva iako je u godinama u kojima bi trebao odmarati...