Nastava počinje u ponedjeljak 26. maja 2014. godine

Na jučer održanom nastavku vanredne sjednice Vlade ZDK posvećene poplavama na području Kantona doneseno je više odluka vezanih za stabilizaciju stanja na  ugroženim područjima.

Donesen je Zaključak o otpočinjanju nastave od ponedjeljka, 26. 05.2014. godine na području Zeničko-dobojskog kantona u svim osnovnim i srednjim školama općina: Vareš, Breza, Visoko, Kakanj, Usora, Tešanj Doboj-Jug (O.Š. „21.mart“) i Zenica (osim O.Š. „Ćamil Sijarić“ Nemila i učenika srednjih škola sa područja naselja Babino).

U Općini Žepče nastava je već počela od 21. 05. u osnovnim školama „Žepče“ Žepče i „Fra Grga Martić“ Ozimica (izuzev područnih škola u Globarici i Fojnici u kojima se nastava odgađa do daljnjeg) te u Srednjoj mješovitoj školi „Žepče“  po hrvatskom nastavnom planu i programu, zatim u  KŠC „Don Bosco“  i u Glazbenoj školi „Katarina Kosača-Kotromanić“. Nastava u OŠ „Begov Han“ počet će 26.5.2014. godine, a  početak nastave u OŠ „Abdulvehab Ilhamija“  Željezno Polje i u SMŠ „Žepče“ po bosanskom nastavnom planu i programu odgađa se do daljnjeg. Sve škole završit će nastavnu godinu kako je i planirano, 13.juna ove godine odnosno prema važećem nastavnom kalendaru, uz obavezu realizacije nastavnog programa.

Nastava neće početi u ponedjeljak u općinama Olovo, Zavidovići i Maglaj (osim osnovne škole u Novom Šeheru koja ima uslove za pokretanje nastave). U ovim općinama nastava neće početi dok se ne osiguraju uvjeti za higijenski ispravnu vodu kao i sigurne putne komunikacije kako za učenike tako i nastavnike. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta nalaže svim školama da prime sve učenike iz ugroženih područja koji se prijave u najbližu osnovnu ili srednju školu bez obzira da li u momentu prijavljivanja imaju potrebnu dokumentaciju. Sve škole i dalje imaju obavezu održavanja stalne komunikacije sa općinskim štabovima civilne zaštite i nadležnim službama za epidemiološku zaštitu, a u slučaju zagađenosti vode za piće da obavezno osiguraju pitku vodu za učenike, nastavnike i osoblje škole.

Senka Balorda, ministrica zdravstva izvjestila je ispred Kriznog štaba za medicinu da je epidemiološka situacija pod kontrolom ali je stanje još uvijek nesigurno na određenim područjima Kantona. Bitno je da zasad nema epidemija crijevnih i zaraznih bolesti.

Na ovoj vanrednoj sjednici Vlada je razmatrala i zahtjeve poljoprivrednika za otpočinjanjem sjetve posebno kultura potrebnih za ishranu stoke, ali je zbog mogućnosti kontaminiranosti zemljišta potrebno sačekati da stručnjaci iz federalnog agropedološkog zavoda ispitaju uzorke tla i iduće sedmice izvjeste Vladu i Kantonalni štab civilne zaštite o situaciji na terenu.

******

Prema izvještaju Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, epidemiološka situacija na području Kantona je pod kontrolom, ali i dalje nesigurna. S obzirom na to da se većina od ukupno 257 školskih objekata snabdijeva vodom iz lokalnih izvora, konstantno se uzimaju uzorci vode na analizu i poduzimaju druge neophodne mjere za bezbjednost vodosnabdijevanja. Međutim, kako na području Kantona postoji preko 6.000 lokalnih vodoopskrbnih objekata u ovom trenutku nije moguće imati rezultate analize za sve njih, pogotovu što su mnogi od ovih objekata bili poplavljeni ili su na području aktivnih klizišta.

Zasada nema prijavljenih epidemija crijevnih  zaraznih bolesti. Da ne bi došlo do hidrične epidemije koja se može javiti nakon produžene inkubacije, Krizni štab zdravstva daje preporuke roditeljima, prosvjetnim radnicima i učenicima. Prva se odnosi na to da se djeci obezbijedi do daljnjeg flaširana voda za piće i da se obezbijedi čista voda za pranje ruku. Tamo gdje je voda neispravna bilo bi dobro postaviti burad sa slavinom i vodu dovoziti cisternama. Nadalje, potrebno je poučiti djecu da se crijevne zarazne bolesti  prenose prljavim rukama, zagađenom vodom i hranom i da se to može izbjeći održavanjem lične higijene.

Kad su u pitanju školski objekti, potrebno je pod pojačanim nadzorom držati školske kuhinje, redovito odvoziti smeće iz školskih objekata i dvorišta te općenito sve škole držati pod pojačanim zdravstvenim nadzorom putem lokalnih higijensko-epidemioloških službi te Službe za školsku higijenu Zavoda za javno zdravstvo Kantona. Kod bilo kakve sumnje na zarazno oboljenje odmah se javiti ljekaru, a za slučaj pojave masovnih oboljenja Krizni štab izdat će odgovarajuće preporuke i poduzeti neophodne mjere.

*******

Humanitarna organizacija “World Vision” izvršila je tokom jučerašnjeg dana podjelu 20 paketa prehrambenih artikala ugroženom stanovništvu na području Brnjica, 6 na području Tršća i 7 na području Hausovića. Ova humanitarna organizacija dodijelila je JP “Vodokom” Kakanj određenu količinu cijevi koje su potrebne za popravke na vodovodnom sistemu.

Možda vam se svidi

Comments are closed.