Povezano

Naša stranka Kakanj počela ‘pospremanje’: Radar u Doboju, Strategija za mlade, izgradnja parking prostora

Bili „desničari“, „ljevičari“ ili centar, ako je građanin Kaknja na prvom mjestu onda ovo prvo napisano postaje nebitno.

Da ideologija nije prepreka za ostvarenje ciljeva koji su od koristi društvu, kako se to često nameće, primjer je vijećničko pitanje Dževdeta Husića, ispred Naše stranke, na prošloj sjednici Općinskog vijeća o stanju mjerne stanice za zagađenje zraka a hitna reakcija načelnika Kaknja Mirnesa Bajtarevića, ispred Stranke demokratske akcije  (SDA).

Jedna od ranijih objava NS Kakanj
- Marketing -

Naime, na prošloj sjednici Općinskog vijeća Kakanj Dževdet Huskić, ispred Naše stranke, postavio je vijećničko pitanje o stanju sa mjernom stanicom za zagađenje zraka i njene uvezanosti sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom.

Hitnom reakcijom načelnika Mirnesa Bajtarevića, ispred SDA, naloženo je općinskim službama da se obezbijedi sve što je potrebno za njen rad i zvanično pusti u funkciju.

Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj

Od sredine januara građani Kaknja kontinuirano mogu pratiti kvalitet zraka, transparentno, s mobilne stanice koja podatke direktno šalje na web stranicu Federalnog hidrometeorološkog zavoda, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Naša stranka Kakanj: Transparentnost je obaveza prema biračima i ostalim građanima i građankama

Smatrajući transparentnost kao svoju dužnost iz lokalnog odbora Naše stranke poručili su da će rad vijećnika biti dostupan na društvenim mrežama gdje NS Kakanj ima profile.

Na 3. sjednici Općinskog vijeća  Klub Naše stranke Kakanj predao je šest vijećničkih inicijativa uz četiri pitanja.

Vijećničke inicijative predali su: Behija Kulović, Branko Češljić i Dževdet Huskić.

Kulović je tražila postavljanje stacioniranog radara na Merajici u Doboju i izradu brošure Budžet za građane čime bi se pojednostavilo čitanje budžeta kao i njegovo praćenje svim građanima i građankama naše općine.

Behija Kulović, vijećnica u Općinskom vijeću Kakanj ispred Naše stranke

Češljić je tražio hitnu izradu Strategije za mlade općine Kakanj i više senzibiliteta prema toj populaciji koja sve više odlazi iz Kaknja. Osim toga Branko je podnio inicijativu i za uređenje i osvjetljavanje željezničke stanice u Čatićima.

Branko Češljić, vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj ispred Naše stranke

Huskić je također podnio dvije inicijative. Zatražio je hitno postavljanje vidljive i svjetlosne signalizacije na suženju Ul.Branilaca kod radilišta novih zgrada, ispod Varde. Drugom inicijativom zatražio je izradu dokumentacije i  izgradnju višespratnog  garažnog/parking prostora iza trgovačkog centra RE-AL.

Dževdet Huskić, Behija Kulović, Branko Češljić

Klub Naše stranke kakanj uputio je vijećnička pitanja koja se odnose na kupovinu ugostiteljskog objekta na Ponijerima, pojašnjenje svrhe paušala za grijanje, brisanju komentara na Facebook stranici te pitanje javne rasvjete s posebnim naglaskom na slabu osvjetljenost u Ul.7.muslimanske i  na Trgu Kemala Baysaka.

 

 

- Marketing -

Najnovije

Popularno