Nakon inicijative vijećnika SDA: Svi studenti će dobiti stipendije !

Rješenjem Općinskog načelnika od 15. januara 2014. godine formirana je Komisija za dodjelu studentskih stipendija u čijem sastavu su predstavnici Općine, Komisije za mlade i Općinskog vijeća, predstavnik studenata i NVO-a. Komisija je imala zadatak da izvrši bodovanje prijavljenih kandidata, sačini preliminarnu listu, razmotri pristigle prigovore i sačini prijedlog konačne liste studenata koji ostvaruju pravo na općinsku stipendiju za akademsku 2013/14. godinu.

Na konkurs za dodjelu općinskih stipendija za akademsku 2013/14. godinu prijavljen je 221 student. Od ukupnog broja prijavljenih studenata bodovan je 151 student, dok 46 studenata nije ispunjavalo uslove utvrđene Odlukom o stipendiranju studenata.

Prijave 24 studenta nisu razmatrane i bodovane zbog neblagovremenosti i nekompletnosti.

Nakon inicijative vijećnika Aldina Šljive sa 17. sjednice Općinskog vijeća, od studenata čije prijave nisu bodovane zatraženo je da dopune dokumentaciju i uvidom u istu utvrđeno je da uslove za dodjelu stipendije ispunjavaju 22 studenta.

Nakon toga, Komisija za dodjelu studentskih stipendija je sačinila Informaciju o postupku dodjele studentskih stipendija sa prijedlogom zaključka da se zaduži Općinsko vijeće da u saradnji sa Službom za finansije dodatno obezbijedi potreban iznos sredstava za studentske stipendije, a koji će se naknadno uskladiti putem rebalansa Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu.

Općinsko vijeće je usvojilo ovaj zaključak tako da će općinsku stipendiju u iznosu od 800 KM, pored ranije planiranih 150 studenata, dobiti još 22 studenta, a za tu svrhu bit će izdvojeno dodatnih 17.600,00 KM.

Konačna lista studenata koji će ostvariti pravo na općinsku stipendiju za akademsku 2013/14. godinu je u pripremi i bit će ubrzo objavljena.

Možda vam se svidi

Comments are closed.