Najavljujemo realizaciju novih strateški važnih projekata u Kaknju: Nove investicije, rekonstrukcija sportske dvorane, nova saobraćajna rješenja…

Nakon što su u proteklom periodu osigurane brojne pogodnosti za investicije što je rezultiralo jačanjem poduzetničke inicijative u Kaknju i izgradnjom novih fabrika, te nakon što su realizirani brojni programi podsticaja samozapošljavanju i razvoju malih biznisa (dodjela motokultivatora, plastenika, opreme za pokretanje obrta, dodjele krava itd), Općina Kakanj će u budućem periodu još intenzivnije i snažnije realizirati mjere kojima se podstiče poduzetništvo.

Uz nastavak zalaganja da u Kakanj dođu novi investitori koji će graditi nove fabrike, te zalaganja da se konstantno proširuje spektar pogodnosti za ulaganja u Kaknju, Općina Kakanj će realizirati i mjere po kojima je specifična i jedinstvena u odnosu na druge općine.

Prije svega želim naglasiti da ćemo nastaviti da na sebe preuzimamo težinu kompliciranog administrativnog aparata u BiH, što znači da ćemo mi umjesto investitora odlaziti u Zenicu i Sarajevo kako bismo za njih pribavili potrebna odobrenja, a sve sa željom da se oni ne uplaše i ne razočaraju kada se susretnu sa procedurama za pokretanje poslovnih aktivnosti u našoj zemlji.

Nastavit ćemo i sa realizacijom podsticajnih mjera za osnivanje novih privrednih subjekata u smislu plaćanja troškova osnivanja, sufinansiranja troškova najma prostorija za poduzetničku djelatnost i drugih mjera.

I tamo gdje nedlaženost ima kantonalni nivo vlasti, mi ćemo se uključiti kako bi se dugogodišnji problemi rješavali. Naime, naše aktivnosti na traženju investitora ćemo usmjeriti i na segment iskorištavanja termomineralnih izvora u Tičićima. Nadležnost nad termomineralnim izvorima ima Ministarstvo privrede ZDK. Bilo je određenih interesovanja za ove izvore, neki investitori su dolazi sa predstavnicima Ministarstva u Tičiće, međutim konkretnih rezultata nije bilo, pa ćemo se i mi sada intenzivnije uključiti u pronalaženje investitora kako bi se počelo sa razvojem banjsko-rekreativnog turizma u Kaknju“, rekao je Samir Selimović, savjetnik općinskog načelnika Nermina Mandre za upravljanje strateškim razvojem.

samir-selimovic
Samir Selimović

Protekle dvije godine u Kaknju su bile u znaku obnove i rekonstrukcije vitalnih objekata važnih za život i rad građana. Obnovljen je Dom kulture, rekonstruisana kuglana, izgrađena Gradska galerija likovne umjetnosti, u toku je izgradnja gradskog muzeja i opremanje hemodijaliznog centra, izgrađena je i biciklistička staza.

Gradi se i zgrada Općine Kakanj jer je postojeća oronula zgrada u vlasništvu RMU Kakanj i ima brojne arhitektonske barijere za osobe sa posebnim potrebama.

Budući period će biti obilježen novim poduhvatima na izgradnji i rekonstrukciji objekata koji su važni za sve građane kakanjske lokalne zajednice.

Sada kada smo uspjeli da se izborimo za sredstva od prihoda Termoelektrane Kakanj čime smo ispravili višedecenijsku nepravdu prema Kaknju, sa nova 3 miliona KM godišnje u Budžetu Općine Kakanj, otvaraju nam se nove mogućnosti u pogledu realizacije strateški važnih projekata.

U pogledu sanacije vitalnih objekata jedan od prioriteta je rekonstrukcija Sportske dvorane Kakanj obzirom na dotrajalost gotovo svih njenih elemenata. Osim toga, u našim planovima je i temeljita rekonstrukcija sadašnje male sale Doma kulture i pretvaranje ovog prostora u savremeno multipleks kino.

U budućem periodu planimo realizirati još nekoliko strateški važnih projekata.

Naš plan je da se uhvatimo u koštac sa problemima saobraćajne povezanosti naselja Plandište kako bismo stvorili uslove za kretanja svih vrsta vozila, bez obzira na gabarite, u ovom naseljenom mjestu. Naša vizija je da ovo naselje dodatno saobraćajno otvorimo u pravcu Separacije.

Kompletna saobraćajna situacija u gradskom dijelu će biti u žiži naših aktivnosti. Zbog toga smo angažirali stručnjake saobraćajne struke da nam ponude tehnička rješenja kako da riješimo uska grla u saobraćaju.

Ove aktivnosti se nadovezuju na uvođenje jednosmjernog saobraćaja u gradskoj jezgri Kaknja čime smo u znatnoj mjeri poboljšali uslove za saobraćaj. Naravno, i u ovom segmentu postoji prostor za poboljšanja i na tome ćemo raditi.

Nastavljamo, još dinamičnije i energičnije, i sa ekološkim projektima čijom realizacijom ostvarujemo strateške ciljeve koje smo definirali Održivim energetskim akcionim planom (Sustainable Energy Action Plan – SEAP).

Od brojnih ekoloških projekata posebno vrijedi izdvojiti plan da se, nakon proširenja mreže daljinskog grijanja u Papratnici i MZ Kakanj II, nastavi sa širenjem mreže i u drugim naseljima za koja smo već ranije pokrenuli aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.

Naš plan je i da nastavimo izgradnju biciklističke staze u pravcu Mila i stadiona FK „Mladost“, te da nastavimo sa projektima utopljavanja zgrada čime se realizira koncept energetske efiksanosti.

Odlučni smo i da do kraja realiziramo projekat uvođenja sistema intergralnog prikupljanja i deponovanja otpada što znači da će u konačnici cijelokupno područje naše općine biti obuhvaćeno organiziranim odvozom smeća.

U našim planovima je i izgradnja dva trga u Kaknju. Jedan od ovih trgova bi nosio naziv „Trg rudara“, dok bismo drugi nazvali imenom „Trg bosanskih kraljeva“. Ove urbane cjeline bi sadržavale arhitektonske elemente koji bi asocirali na historijat razvoja rudarstva u Kaknju, te ukazivali na činjenicu da su historičari na području Kaknja locirali kolijevku srednjovijekovne bosanske države.

Pred nama su brojni izazovi koje ćemo, uvjeren sam, u saradnji sa građanima uspješno realizirati, a sve sa ciljem da se u Kaknju u svim segmentima poboljša kvaliteta življenja i da Kakanj nastavi putem progresa i razvoja“, rekao je Samir Selimović.

Možda vam se svidi

Comments are closed.