Naida Delibašić (SBB) u kantonalnoj Skupštini ZDK !

Kakanj je na ovogodišnjim Općim izborima 2014 izašao sa ukupno 54 kandidata za tri nivoa vlasti iz deset političkih stranaka. Kakanjci su imali priliku svoj glas dati kandidatima za tri nivoa vlasti. Prije svega tu je Zastupnički/Predstavnički dom parlamentarne Skupštine BiH gdje je Kakanj imao 5 predstavnika, Zastupnički/Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH gdje su Kakanjci mogli glasati za 16 kandidata iz Kaknja . Najviše svakako kandidata je bilo na listi za Skupštinu Kantona 4 – Zeničko-dobojski kanton, njih ukupno 33 kandidata.

Nakon što smo nedavno prvi objavili kako je kandidat SDA za kantonalnu Skupštinu ZDK Almedin Aliefendić jedini, do tog trenutka, uspio preći izborni prag donosimo I najnovije preliminarne informacije.

Iz izbornog štaba SDA su potvrdili prolaz Aliefendića na viši nivo vlasti, u Skupštinu ZDK naglašavajući kako Kakanjci nisu glasali kakanjski, ne podrživši svoje kandidate, nebitno o političkoj stranci/partiji. Iz SDA je do sada jedino Aliefendić u višem nivou vlasti.

Almedin Aliefendic
Almedin Aliefendić

Iz Saveza za bolju budućnost (SBB) su potvrdili prolaz kandidatkinje za kantonalnu Skupštinu ZDK Naide Delibašić, te procjenjuju da će imati I jednog kandidata na Federalnom nivou. Navodno, ne zna se da li će to biti Enver Merdić ili Zijad Alajbegović. Ova informacija ostaje samo predpostavka.

Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) smatra da će u Skupštini ZDK imati jednog predstavnika, a to je Elvedin Delić. CIK još uvijek nije potvrdio prolaz ovog kandidata, ali svakako da bi bilo koji Kakanjac u višem nivou vlasti bio bitan za Kakanj.

Elvedin Delić
Elvedin Delić

Demokratska fronta (DF) saopštava da će imati svog predstavnika u višem nivou vlasti. Prema još nepotpunim informacijama, kandidat ove stranke Midhat Delić je najbliži ulasku u Skupštinu ZDK. Nusret Muslić bimogao proći u Federalni Parlament, ali prema njegovim riječima, nalazi se na kompenzacijskoj listi.

Demokratska fronta MIDHAT
Midhat Delić

Iz HDZ BiH nam je rečeno kako se nadaju da će andidat za Zastupnički dom Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine, Niko Lozančić proći izborni prag, a svi ostali kandidati nisu dobili dovoljan broj glasova kako bi prešli u viši nivo vlasti.

Identična situacija je I sa SDP-om, Strankom za BiH, Narodnom strankom radom za Boljitak, BPS-om I drugima, koji neće imati svoje predstavnike u višem nivou vlasti.

Poraz kakanjskih kandidata

Kakanj je u odnosu na prije četiri godine doživio poraz svojih kandidata, bez obzira na političku stranku/partiju. Podsjećanja radi da je na Općim izborima 2010.godine izabrano čak deset Kakanjaca.

U Parlamentarnoj Skupštini BiH imali smo Niku Lozančića(HDZ) i Adnana Bašića(SBB). U Federalnom Parlamentu smo imali Mirsada Zaimovića (SDA), Rahmana Dželu (SzaBiH), Irfana Imamovića (SDP) i Zijada Alajbegovića (SBB).

U kantonalnoj Skupštini ZDK su bili zastupljeni Almedin Aliefendić i Džemal Bečirhodžić (SDA) te Senka Balorda i Janja Ivić (SDP). Poslanici koji Iz KS ZDK prešli u Dom naroda Parlamentarne Skupštine FBIH su Almedin Aliefendić (SDA) i Janja Ivić (SDP). Imali smo i ministricu zdravstva ZDK Senku Balordu (SDP).

Na kraju konstatujemo da Kakanjci nisu glasali dovoljno local-patriotski, kakanjski, što će za rezultat imati manji broj predstavnika na višem nivou vlasti nego što je to slučaj bio protekle četiri godine.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.