― Marketing ―

Načelnik Bajtarević na završnoj konferenciji govorio o uvođenju transformativnog multisektorskog pristupa smanjenju rizika od katastrofa

- Marketing -

Načelnik Općine Kakanj, Mirnes Bajtarević, održao je danas zvanično obraćanje na završnoj konferenciji Zajedničkog programa “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH” (DRR) – provedba prve faze. Konferencija je održana u Banjoj Luci, a u njoj su učestvovali predstavnici lokalnih vlasti, međunarodnih organizacija i donatora.

U svom obraćanju, načelnik Bajtarević je istakao da je Općina Kakanj u proteklom periodu uradila značajne aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa. Posebno je naglasio uvođenje transformativnog multisektorskog pristupa smanjenju rizika od katastrofa i izgradnji otpornosti u svim sektorima na lokalnom nivou.

Bajtarević smatra da ovaj pristup podrazumijeva koordinaciju i saradnju svih relevantnih sektora u lokalnoj zajednici, kao i aktivno učešće građana u procesu planiranja i implementacije aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa.

- Marketing -

On je također naglasio da je Općina Kakanj u prethodnom periodu realizovala nekoliko projekata u okviru Zajedničkog programa, koji su doprinijeli smanjenju rizika od katastrofa.

Načelnik Bajtarević je u svom obraćanju također istakao da je Općina Kakanj spremna da nastavi sa implementacijom aktivnosti na smanjenju rizika od katastrofa, te da će u narednom periodu u ovom pravcu raditi u saradnji sa međunarodnim organizacijama i donatorima.

Zajednički program “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u BiH” finansira Evropska unija, a implementira ga UNDP u BiH u saradnji sa partnerima. Program je implementiran u periodu od 2018. do 2022. godine, a njegov cilj je bio da doprinese smanjenju rizika od katastrofa u BiH i izgradnji otpornosti lokalnih zajednica na katastrofe.

(K. P. / Kakanj-X)

- Marketing -

Općinski sud u Kaknju u 2023. godini izrekao 22 zaštitne mjere prema počiniocima nasilja u porodici

U periodu od 01.01. do 31.08.2023. godine Općinski sud u Kaknju je, shodno odredbama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Federacije BiH, počiniocima...