Na adresu načelnika Općine Kakanj stigla informacija o poslovnim i investicijskim aktivnostima Tvornice cementa Kakanj

Na adresu načelnika Općine Kakan stigla je informacija iz Tvornice cementa Kakanj koja govori o poslovno-investicijskim planovima u narednom periodu. U informaciji koju potpisuje Branimir Muidža, generalni direktor HeidelbergCementa za BiH i Hrvatsku, se kaže:

“… u periodu od 2013. do 2018. godine planiramo uložiti 20 miliona KM u dalje tehnološko unapređenje naših postrojenja kako bismo postigli još bolje rezultate u zaštiti okoliša u Tvornici cementa Kakanj. Od navedenih sredstava, ove godine planiramo uložiti 5 miliona konvertibilnih maraka, iznos koji će primarno biti uložen u modernizaciju mlinova cementa i sistem otprašivanja tih mlinova. Umjesto postojećih elektrofiltera i na ova postrojenja ugrađujemo vrećaste otprašivače čija je učinkovitost u prevenciji emisija prašine gotovo stopostotna. Ovim projektom ćemo naše sekundarne izvore prašine svesti na minimum. Pored toga, nastavljamo sa modernizacijom laboratorije čime dodatno jačamo kontrolu kvalitete kakanjskog cementa.

Svakako jedan od najznačajnijih projekata na kojem radimo već dugi niz godina prema uputama stručnjaka iz HeidelbergCementa je smanjenje CO2 i drugih emisija iz nših postrojenja. Tvornica cementa Kakanj dužna je uključiti se u program smanjenja emisija CO2. U tom smislu početkom ove godine u pogon smo pustili potpuno novo postrojenje za kontinuirano mjerenje svih emisija, čime smo stvorili uslove za jedan od naših najvažnijih ekoloških projekata – upotrebu zamjenskih goriva jer se u cementnoj industriji smanjenje CO2 postiže smanjenjem upotrebe fosilnih goriva i uvođenjem upotrebe zamjenskih goriva. Implementacijom ovog projekta učestvujemo u najvećoj svjetskoj akciji očuvanja klime, tla i vode. Upotrebom ovog goriva ne samo da se smanjuje udio korištenja neobnovljivih fosilnih goriva i emisija stakleničkih plinova, nego se također smanjuje i količina otpada na odlagalištima, sortira se otpad, čisti se voda i tlo, a otvaraju se i nove mogućnosti za razvoj lokalne privrede.

(…) Federalno ministarstvo okoliša i turizma odobrilo nam je da uradimo testiranje upotrebe zamjenskih goriva, s kojim namjeravamo početi već tokom sljedećeg mjeseca tekuće godine. Kao zamjenska goriva koristit ćemo biomasu, tekstilni otpad, drveni otpad, gumeni otpad, kao i stari papir i celulozni otpad. Sve će biti rađeno prema detaljnom planu iz okolišne dozvole uz praćenje svih emisionih parametara i bilježenje svih promjena o čemu ćemo Vas redovno izvještavati. Ovo je proces koji je stopostotno mjerljiv i koji će se kontinuirano pratiti putem najmodernije opreme”.

Možda vam se svidi

Comments are closed.