Obavještavamo javnost da su policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u vremenskom periodu od 21. do 23. maja 2015. godine, na svim putevima u Zeničko-dobojskom kantonu, poduzimali akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu vozila kojim se vrši prijevoz za vlastite potrebe.

Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji su bile usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da nisu postupali u skladu sa odredbama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, odnosno prema pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove za vršenje prijevoza za vlastite potrebe.

Prilikom naznačene akcije kontrolisano je ukupno 299 vozila u sabraćaju, kojom prilikom je izdato 58 prekršajnih naloga. Za počinjene prekršaje predviđene su novčane kazne u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastaviće sa aktivnostima na postizanju visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona, te će u tom smislu sprovoditi akcije redovne i pojačane kontrole učesnika u saobraćaju.

Takođe apelujemo na vozače da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa, kako bi zaštitili sebe, lica koja prevoze, te druge učesnike u saobraćaju.

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -AB Petrol d.o.o. Kakanj