-2 C
Kakanj
Četvrtak, 28 Januara, 2021

MUP ZDK aktivno uključen u realizaciju protokola o zaštiti od nasilja u porodici i zajednici

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Udruženje “Medica” Zenica potpisali su u ponedjeljak Protokol o saradnji u pružanju zaštite, podrške, pomoći i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i zajednici i prevencije nasilja u Zeničko-dobojskom kantonu.

Protokol je u svim svojim pojedinostima usaglašen sa  Zakonom o zaštiti od nasilja Federacije BiH i Istanbulskom konvencijom – Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je ratificirala i Bosna i Hercegovina, i njegova primjena osigurat će efikasnu pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici i zajednici kao i njihovo adekvatno zbrinjavanje.

Protokol su potpisali Mirnes Bašić, vršilac dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona, Sabiha Husić, direktorica uderuženja „Medica“ Zenica, Dario Pekić, ministar unutrašnjih poslova, Azra Šabanović, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice te ovlašteni predstavnici Ministarstva za pravosuđe i upravu i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Činu potpisivanja prisustvovala je i dr. Ruth Wiseman, zamjenica ambasadora Velike Britanije u BiH, koja je, od početka sudjelujući u procesu izrade Protokola, dala veliki doprinos na planu njegovog usklađivanja sa standardima i normama međunarodnog prava.

Glavni nosioci aktivnosti u vezi sa realizacijom Protokola, u saradnji sa udruženjem „Medica“ Zenica, bit će Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za pravosuđe i upravu te Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

 

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO