Mostar postaje regionalni centar nauke

Popularno

Povezano


Stručni simpoziji, okrugli stolovi, paneli, radionice i specijalni programi održavat će se u Gimnaziji Mostar i Centru za kulturu u Mostaru. Svečano otvaranje će se održati u petak, 25. juna u 19.30 sati, u Narodnom pozorištu, na kojem će prisustvovati mnoge ugledne zvanice među kojima i američki ambasador u BiH Eric Nelson.
Ove godine posebna pažnja je posvećena studentima za koje će biti organizirani specijalizirani simpozij i
radionice. Tako će studenti postdiplomskih istraživanja iz biologije i hemije, sa pet univerziteta u Bosni i Hercegovini, imati priliku prezentirati svoje postdiplomske radove, a najbolje tri prezentacije će biti
nagrađene.
BHAAAS je uz podršku svojih partnera osigurao prevoz i smještaj svim studentima koji će na
radionicama moći naučiti nešto više o temama poput „Naučnici kao poduzetnici” i “Etika u tehnologiji i
medicini u vrijeme COVID-a”.
Medicinski simpoziji i ove godine su privukli veliki broj domaćih i stranih stručnjaka iz ove oblasti. Tako će se održati 12 simpozija iz medicinskih nauka gdje će biti prezentirana najnovija istraživanja i stručni radovi vezano za COVID-19, genetiku, hirurgiju, urgentnu medicinu, ginekologiju, intenzivnu njegu, onkologiju, neurohirurgiju, ortopediju… Biće objavljeno oko sto medicinskih apstrakta koji će biti objavljeni u “Acta Medica Saliniana”. Realizovaće se i prvi Internacionalni oftalmološki simpozijum sa učešćem od oko sto oftalmologa iz BiH, regiona i svijeta.
Dana 26. i 27. juna, održat će se multidisciplinarni simpoziji pod nazivom “COVID-19 Research Across
Disciplines”. U toku ovog dvodnevnog simpozija prezentirat će se 17 originalnih istraživačkih projekata vezanih za COVID-19 i obuhvatajući razne discipline, kao što su genetika, medicina, tehnologija, javno zdravstvo, obrazovanje, mediji i druge.
Pažnju stručne javnosti privukli su simpoziji iz tehničkih i prirodnih nauka, a ovoga puta biće prezentirano 63 rada u 10 sesija sa najnovijim istraživanjima i dostignućima u različitim oblastima tehničkih nauka, kao i održivom urbanom razvoju. Ovom prilikom biće prezentirano 90 originalnih naučnih radova koje će objaviti ugledni njemački časopis “Springer”.
Veliki broj simpozija ima i plenarna predavanja eminentnih svjetskih stručnjaka iz oblasti društvenih nauka,pametni gradovi, studentski simpozij…
Treba naglasiti da će na 12. Danima BHAAAS u BiH biti promovisana Monografija o djelatnosti BHAAAS-a od
2007. godine do danas na preko 400 stranica.
Podsjećamo, „Dani BHAAAS u BiH“ održavaju se svake godine, a organizator je jedna od najvećih i
najznačajnijih organizacija akademske bh. dijaspore Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i
nauka (BHAAAS).
Kompletan program 12. Dana BHAAAS u BiH možete pogledati na linku: https://bhaaas.org/program-12-dani-bhaaas-u-bih-mostar-2021/
Pokrovitelj “12 Dana BHAAAS u BiH”: Ministrastvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Sponzori: USAID, IOM, UNDP, Švicarska ambasada u BiH, CIGRE, BH Telecom, Key Consulting, Dietpharm,
Pharmas, Bayer, Elpharme, MES, Inspire HL, Unimed Pharma, Hylo Eye Care, Ursapharm, FMON, Oculus, ZGI,
Urban BiH, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).
Organizacioni partneri: Univerzitet u Sarajevu, Gimnazija Mostar, Centar za kulturu Mostar, Advanced
Technology and Systems, Republic.

- Marketing -

Najnovije