Moguće smanjenje carinskih stopa prilikom uvoza IT opreme u BiH

Članovi Odbora Asocijacije informacione i komunikacione tehnologije (IKT) pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH podržali su inicijativu Američke trgovačke komore u BiH za smanjenje carinskih stopa prilikom uvoza IT opreme u BiH, kako na taj način pojeftinila i bilo lakše investiranje u nju u nadolazećim procesima digitalizacije privrede u BiH i društva.

Zaključeno je da se izvrši analiza prijedloga o umanjenju/ukidanju PDV-a na informatičke usluge i radove da bi se u narednom periodu mogao organizovati sastanak sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH i ostalim nadležnim institucijama po ovom pitanju, saopšteno je iz VTK BiH.

- Marketing -

Na sjednici Odbora Asocijacije dogovoreno je da se pripreme konkretna pitanja i teme o nagomilanim problemima prilikom objavljivanja javnih nabavki i njihovoj realizaciji iz domena IT industrije.

Konkretizovanje pitanja i tema poslužiće za pripremu radnog sastanka sa Agencijom za javne nabavke BiH, Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH i Kancelarijom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na kojem bi trebalo da se razgovara o navedenim problemima i njihovom rješavanju.

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano