Ministarstvo odbrane: Pripadnici OS BiH neće ‘veće penzije od plaća’

Popularno

PovezanoPredložena rješenja ne bi imala uticaja na ostale kategorije penzionisanih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine – poručuju.

Povodom medijskih objava nepotpunih i netačnih informacija vezano za ostvarivanje prava na penziju pripadnika Oružanih snaga BiH sa prebivalištem u Federaciji BiH, u cilju objektivnog i istinitog informisanja MO BiH obavještava javnost o sljedećem:

- Marketing -

“Pripadnici OS BiH, rezidenti Federacije BiH, pravo na penziju ostvaruju u skladu sa poglavljem V Zakonu o službi u OS BiH, po kome svi pripadnici OS BiH imaju iste uslove penzionisanja.

Institucije Federacije BiH su svojim propisima pripadnike OS BiH podijelili u tri isplatne grupe, pri čemu su penzionisani pripadnici OS BiH, kao i oni pripadnici sa pravom na penzionisanje, poslije 1. marta 2018. godine, u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na sve prethodno penzionisane.

Razlike u isplatama za pojedine kategorije penzionisanih pripadnika OS BiH se kreću i do 700 KM.

U odnosu na sve druge kategorije, jedino za pripadnike OS BiH u FBiH, na osnovu Zakona o službi u OS BiH, finansijska sredstva u ovu svrhu osiguravaju se iz doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika i iz budžeta, što predstavlja značajan iznos u fond PIO/MIO.

Na osnovu ove činjenice MO BiH je pokrenulo inicijativu da se izvrši usklađivanje penzija svih vojnih osiguranika.

Pojedini zastupnicu u Parlamentu Federacije BiH su na osnovu inicijative MO BiH izradili prijedlog propisa o vanrednom usklađivanju penzija vojnih osiguranika.

Po tom prijedlogu kategorije penzionisanih vojnih osiguranika u periodu poslije 1. marta 2018. godine, ne bi imali “veće penzije od plaća”, kako to navode pojedini mediji.

Ovim prijedlogom pojedinih zastupnika u Parlamentu F BiH došlo bi do izjednačavanja prava svih vojnih osiguranika i osigurale bi se jednake mogućnosti u pogledu penzionisanja za iste kategorije profesionalnih vojnih lica.

Također, predložena rješenja ne bi imala uticaja na ostale kategorije penzionisanih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Marketing -

Najnovije