Ministar pravde BiH Josip Grubeša sa direktorom Vijeća Europe za ljudska prava Christophom Poirelom

Popularno

PovezanoMinistar Grubeša održao je danas sastanak sa izaslanstvom Generalnog tajništva Vijeća Europe. Direktor Odjela za ljudska prava Christoph Poirel boravi u dvodnevoj posjeti BiH i tim povodom održao sastanke sa predstavnicima vlasti i institucija BiH, te predstavnicima međunarodne zajednice.

Cilj sastanka je razmjena mišljenja i nastavak dijaloga o implementaciji presude iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine.

- Marketing -

tokom svog obraćanja ministar Grubeša je upoznao izaslanstvo sa radom i poduzetim aktivnostima Ministarstva pravde BiH u cilju provedbe navedenih presuda Europskog suda za ljudska prava. Podsjetio je da je Vijeće ministara BiH sredinom godine razmotrilo i usvojilo Prijedlog akcijskog plana za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava, te da su u ranije formiranu Interresornu radnu grupu za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH imenovani i članovi Vijeća ministara BiH. Ministar je upoznao izaslanstvo da je njegov prioritet na otklanjanju diskriminacije u izbornom zakonodavstvu, kako za one koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narod što je obaveza BiH po presudama suda, ali i drugih diskriminacija i majoriziranja konstitutivnih naroda koja su sve češća pojava u izbornom procesu.

Uvažavajući složenost političke situacije , ocijenjeno je da je ovaj reformski proces nužan kako bi se osigurala jednakost i nediskriminacija svih građana u BiH, što je i suština odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, a sve s ciljem otklanjanja nedostataka u izbornom procesu.

- Marketing -

Najnovije