Marokanski mediji: Uslov Vahinog ostanka je povratak zvijezda u državni

Poboljšana sigurnost škola u kojima svakodnevno boravi više od 5.000
Polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u BiH će biti obilježen