“Mama, upali svjetlo, bojim se!”

Problem koji se manifestira tako što dijete ne želi noću ostati samo ili odbija otići u svoju sobu naziva se noćnim strahom. Mnogo je uzroka koji stoje iza toga, a neki od najčešćih su nemir i svađa u porodici

Majka i otac su simboli sigurnosti. Oni su djetetu izvor mira, povjerenja, sigurnosti i ljubavi. Veza između roditelja djetetu predstavlja prvi izvor s kojeg ono crpi energiju života. Stoga, ukoliko je ta veza slaba, dijete će doživjeti određene nejasnoće. Kad to analiziramo s ovog stanovišta, može se reći da nesuglasice između bračnih partnera štete duševnom svijetu djeteta. Ako djeca prisustvuju raspravama između roditelja, počinju se brinuti i pitati: “Šta će sad biti sa mnom? Šta ako se razvedu?”

Ova zabrinutost može donijeti problem sa samopouzdanjem, ali može narušiti i povjerenje djeteta prema roditeljima. Dijete koje živi u sredini u kojoj se konstantno vode rasprave preživljava tenzije pa se kod njega tokom dana, ali i noću kad odlazi na spavanje mogu pojaviti strahovi uzrokovani tim porodičnim nesuglasicama. Ne znanje o tome šta će se dogoditi s njim brige su koje će dovesti i do pojave noćnih mora. Noć će se pretvoriti u vjesnika samoće. Dijete koje proživljava takve emocije vremenom se počinje bojati mraka. Stoga se roditelji ni pod kojim uvjetima ne smiju svađati u prisustvu djece, niti primjenjivati nasilje jedni prema drugima ili prema djeci.

Zlostavljanje i neugodnosti

Nesuglasice u porodici nisu jedini razlog noćnih strahova. Neugodne scene koje dijete doživi ili koje se dogode u njegovom prisustvu predstavljaju drugi element koji na isti način djeluje na dijete. Posebno događaji kakvo je seksualno zlostavljanje, koje dijete ne zna imenovati a koji ozbiljno utječu na psihu djeteta, vrlo često donose i noćne strahove.

Dijete koje je izloženo seksualnom zlostavljanju, osim fizičkih posljedica izazvanih tim činom, nije u potpunosti svjesno značenja ovog čina, ali je ipak svjesno da se nalazi u situaciji koja nije prijatna i društveno je neprihvatljiva. Taj nivo svijesti je sasvim dovoljan da preživjeli šok pohrani u svoju podsvijest.

Osim toga, sukobi koje dijete ima s vršnjacima i roditeljima, kao i bilo kakva izloženost nasilju ostavljaju trag na duševno stanje djeteta, što može biti uzrokom noćnih strahova.

Zastrašujuće priče i prijeteće izjave

Kako je poznato, djeca se više povode za konkretnim nego za apstraktnim razmišljanjem. Posebno se od djece predškolskog uzrasta ne može očekivati da pojmi ono što je apstraktno. Zbog toga, dijete sve što čuje doživljava s dozom vjerovatnoće da će se to i ostvariti. Naprimjer, za prijetećim izjavama kakve su: “Ubit ću te!”, “Razbit ću ti glavu!”, ili zastrašujućim pričama nikako ne treba posezati, jer će samo pojačati osjećaj straha u djetetu. Svakako ni s pedagoškog aspekta nije ispravno na ovaj način pristupati djetetu.

Neprimjeren televizijski sadržaj

Uvijek postoji visoka vjerovatnoća da se vizuelni materijal pohrani u podsvijesti. Zato je sasvim moguće da će ono što gleda utjecati na dijete, tako da treba kontrolirati filmski i ostali sadržaj koji dijete gleda.

Na kraju, treba reći i da bolesti praćene visokom temperaturom također mogu pridonijeti noćnim strahovima djeteta.

Neka od rješenja

Mnogi se roditelji vjerovatno pitaju kako u tom slučaju pravilno postupiti prema djetetu.

U nastavku teksta pojašnjavamo neke osnovne mjere koje roditelji trebaju poduzeti kad se kod njihovog djeteta počnu javljati noćni strahovi.

– ne uskraćujte djetetu svakodnevni pristup pun ljubavi, jer se na taj način ono osjeća sigurnim

– potrudite se otkriti uzroke koji stoje iza straha i uklonite ih

– ako se stanje pogorša, potražite pomoć stručnjaka

– ne govorite djeci: “Nemaš se čega plašiti”, “Uveličavaš” i sl.

– ne provodite vrijeme uvjeravajući ga da nema mjesta strahu, jer takav pristup može dovesti do shvatanja na način: “Čim me ovoliko uvjeravaju, sigurno postoji nešto čega se treba bojati”

– ne prepirite se pred djetetom

– pazite o čemu pričate u djetetovom prisustvu; izbjegavajte razgovore koji će na njega negativno utjecati

– otklonite svaki mogući rizik da dijete vidi seksualni odnos između roditelja

– ne uskraćujte mu toplinu kad se noću probudi u strahu; zagrlite svoje dijete i podsjetite ga da ste uz njega

– ne ostavljajte ga samog i nemojte ga ukoravati u situacijama kad se prepadne

– obratite pažnju na televizijski sadržaj koji dijete prati

– bolesti praćene visokom temperaturom mogu biti uzrokom noćnih strahova; u takvim situacijama dijete liječite u njegovoj sobi

Strah od mraka

Dječije fobije uglavnom počinju naglo i vremenom prerastaju u naučeno ponašanje. Ako vam dijete često govori da se boji mraka ili ako osjeća nelagodu i trči vam u susret kad se nađe u mračnoj prostoriji, to znači da ima strah od mraka. U tom slučaju prvo trebate shvatiti razlog straha. Ako je uzrok konkretan i dijete se s pravom plaši, uredite njegovu okolinu i omogućite mu da se prestane bojati.

Međutim, ako su uzroci straha imaginarne prirode, u tom slučaju treba pomoći djetetu da ih potisne u zaborav. Naime, ne pokušavajte satima uvjeravati dijete da se ne treba bojati mraka. Recite mu kratko da ga razumijete i da ste uz njega.

Također, da biste potisnuli osjećaj straha, osvijetlite prostoriju prije nego što dijete izgovori: “Mama, upali svjetlo, bojim se!” Dijete će lakše zaboraviti svoj strah što se manje bude susretalo s pojmom straha i situacijom koja ga uzrokuje. Nemojte vršiti pritisak na dijete tjerajući ga da se suočava sa svojom fobijom, jer će na taj način osjećati još veći strah. Primijetit ćete da se ovim pristupima dijete postepeno rješava svoje fobije, sve do trenutka kad će ona u potpunosti nestati. Ako se problem nastavi, obavezno zatražite pomoć stručnog lica.

Nihada Ugljanin/ Novovrijeme.ba

Možda vam se svidi

Comments are closed.