Majkić: Zašto mediji u FBiH koriste nazive Bosanski Brod, Bosanska Gradiška i Bosanski Šamac?

Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Dušanka Majkić zatražila je pismeni odgovor od Vijeća ministara o pogrešnom, kako je kazala, korištenju naziva gradova i općina u RS kojima se u FBiH dodaju riječ Bosanski pitajući postoji li neki plan šta će se uraditi kako bi se zabranila upotreba “neustavnih naziva općina”.

Uz napomenu da je Vlada RS-a utvrdila nazive za 61 općinu na teritoriji tog bosanskohercegovačkog entiteta pozvala je da se ti zvanični nazivi i upotrebljavaju, a za primjer je navela da mediji u Federaciji BiH Brod nazivaju Bosanski Brod, Gradišku nazivaju Bosanskom Gradiškom, a Šamac nazivaju Bosanskim Šamcem.

Tokom rasprave o dnevnom redu današnje sjednice poslanica Demokratske fronte (DF) Maja Gasal Vražalica predložila da jedna od tačaka bude Informacija o opravdanosti odluke o visini i načinu isplate naknade za prijevoz na posao i s posla koju je Vijeće ministara BiH usvojilo u augustu prošle godine.

Poslanici su taj prijedlog prihvatili te će ova informacija biti razmatrana kao 23. tačka dnevnog reda današnje sjednice, a osim toga pred poslanicima je nekoliko prijedloga izmjena zakonskih rješenja.

Možda vam se svidi

Leave A Reply