Kupac prijavio slučaj kupovine akumulatora koji, prema navodima, nije ispravan.

Odsjek za inspekcije Općine Kakanj ostvaruje kontinuiranu saradnju sa građanima, te svakodnevno zaprima prijave i zahtjeve građana za inspekcijske preglede. Izdvajamo nekoliko crtica iz bilježnice općinskih inspektora.

Jednom kablovskom operateru inspekcija je naredila uklanjanje instalacija kablovske televizije sa krova stambene zgrade T 10 u ulici 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade.

Tržnoj inspekciji nezadovoljni kupac je prijavio slučaj kupovine akumulatora koji, prema navodima, nije ispravan. U radnji u kojoj je akumulator kupljen inspekcija je izvršila testiranje akumulatora sa uređajem BAT 121. Testiranje je pokazalo da je akumulator ispravan.

Inspekciji je prijavljen i slučaj odbijanja reklamacije patika u jednoj kakanjskoj trgovinskoj radnji. Slijedi inspekcijski pregled.

Prijavljen je i slučaj ispostavljanja računa od strane jednog kablovskog operatera osobi koja je tu uslugu ranije odjavila. Inspekcija je ustanovila da je račun greškom ispostavljen.

Press Općine Kakanj

Comments are closed.