Kriminal kao ustavno pravo političara? Slučaj prvi – Mirsad Tursum

Nepotizam, mito, korupcija, kriminal… riječi izrazito bliske većini naših političara. Na sve navedeno smo navikli, ali nismo navikli na otvorenu priču o pojedincima koji koriste političke moći kako bi sebi prisvojili nezakonitu dobit. Krenut ćemo od lokalnog nivoa.

Istražujući ovu, za normalne zemlje fenomen, a kod nas sasvim normalnu pojavu, zavirili smo u Općinu Kakanj. I gle čuda, i ova Općina nije ostala imuna na otvoreno prakticiranje nezakonitosti od strane pojedinih predstavnika zakonodavne i izvršne valasti.

Za oko nam je zapeo vijećnik (opet gle čuda) Stranke za BiH Mirsad Tursum. Učinilo nam se da smo njegovo ime vidjeli i na funkciji direktora Doma zdravlja u ovom gradu. I bili smo u pravu. Nakon daljnjeg istraživanja došli smo do sljedećih podataka.

Mirsad Tursum član je Općinskog i Kantonalnog savjeta Stranke za BiH, vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj i direktor kakanjskog Doma zdravlja. I ptice na grani znaju da su osnivači domova zdravlja općine. Tako je i slijedom logike sasvim normalna stvar da direktor Doma zdravlja ne može biti i član zakonodavnog tijela koje usvaja izvještaje o radu direktora i menadžmenta ili donosi odluke o finansijskim tranšama za ovu javnu ustanovu.

Ali, bez obzira na sve, Mirsad Tursum dizao je ruke za tranše prema Domu zdravlja, i to 30 000 KM za Službu hitne pomoći, 50 000 KM za parking, 50 000 KM za hemodijalizni centar, on je kao vijećnik kandidovao članove Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kakanj i glasao za iste, glasao za svoje izvještaje, budžete, rebalanse budžeta, imenovao pomoćnika direktora bez ikakvog konkursa itd, itd, itd…

Naša redakcija tražila je izjašnjenje Centralne izborne komisije BiH o ovom slučaju. Odgovor koji je uslijedio glasio je: “Mi više nismo nadležni za sukobe interese. Nadležna je Komisija Parlamenta BiH.”

Ukoliko idemo onom starom narodnom: “Ako hoćeš da zapetljaš i odugovlačiš, formiraj komisiju”, ovaj funkcioner mogao bi dočekati penziju kao član svih mogućih i nemogućih tijela u BiH.

Autor teksta: Danijel Senkić, Originalno objavljeno na portalu dosije.ba

Možda vam se svidi

Comments are closed.