Povezano

KONAČNO: Vijeće ministara BiH dalo saglasnost za uvođenje covid potvrda na državnom nivou

Vijeće ministara BiH konačno je dalo saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za iskazivanje interesa za priključenje Bosne i Hercegovine sistemu EU digitalnih covid-potvrda što će omogućiti nastavak procedure uvezivanja ovih potvrda na državnom nivou, a s ciljem jednostavnijeg putovanja.

Da bi se sa državnog nivoa moglo upravljati izdavanjem, odnosno verifikacijom covid-potvrda, potrebna je saglasnost oba entiteta i Brčko distrikta BiH, ali i Vijeća ministara BiH, što je danas i učinjeno. Ovime je omogućen dalji rad na implementaciji tehničkog rješenja uvođenja sistema digitalne potvrde u BiH radi olakšavanja slobodnog kretanja građana tokom pandemije bolesti Covid-19, uzrokovane koronavirusom.

- Marketing -

Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) bit će nosilac tehničkog rješenja, a Ministarstvo civilnih poslova BiH bi trebalo da nastavi sa radom na uspostavljanju sistema certificiranja.

Kako su kazali iz Vijeća, njih je resorno ministarstvo prethodno upoznalo sa Informacijom o potrebi uspostavljanja tehničkog rješenja za verifikaciju digitalnih covid-potvrda u BiH.

Ministarstvo civilnih poslova će organizovati ministarsku konferenciju u oblasti zdravstva, na kojoj će se razmatrati mogućnosti usaglašavanja tehničkog rješenja i pravnog okvira za verifikaciju digitalnih covid-potvrda u BiH.

Cilj je da izdate covid-potvrde budu međunarodno priznate, kako bi se omogućilo građanima iz Bosne i Hercegovine da nesmetano putuju po zemljama Evrope i svijeta.

- Marketing -

Najnovije

Popularno