Koliko je ljudi napustilo BiH prošle godine i u koje zemlje su otišli?

0

 

- TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

Ovi podaci objavljeni su u dokumentu “Migracioni profil 2019 ” koje je objavilo Ministarstvo bezbjednosti BiH a koji je objavljen u aprilu ove godine, prenosi Buka.

Međutim i samo Ministarstvo bezbjednosti BiH ukazuje na manjkavost podataka kada je riječ o emigraciji iz BiH te da se oslanjaju isključivo na Podatke Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH o broju osoba koje su se odjavile iz evidencije o prebivalištvu i boravištu državljanna Bosne i Hercegovine.

“Ovi podaci ne mogu biti pokazatelji trenda emigracije iz Bosne i Hercegovine, jer ne predstavljaju sveukupne podatke o iseljavanju iz BiH, ali ukazuju na to da su najčešće zemlje destinacije za emigranate iz Bosne i Hercegovine zemlje Evropske unije, prvenstveno Njemačka i Austrija, a zatim Hrvatska i Slovenija” navodi se u Migracionom upitniku za 2019. godinu. 

Screenshot: Tabela

Broj odjavljenih osoba iz BiH u 2019. godini za osam država odredišta

Drugim riječima stvarna slika mnogo je gora od ove zvanične.

Na osnovu bilateralnih sporazuma o zapošljavanju koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa Slovenijom i Njemačkom, veliki broj radnika se zapošljava u ovim zemljama posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, međutim dosta njih odlazi i u vlastitom aranžmanu.

Tako, prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH o zaposlenim državljanima BiH u zemljama s kojima BiH ima potpisan sporazum o zapošljavanju, u 2019. godini u Republici Sloveniji se zaposlilo 14.581 državljana BiH, a u Saveznoj Republici Njemačkoj 683 državljana BiH (odnosi se se samo na medincinske radnike u SR Njemačkoj), što je ukupno 15.264 osoba.

Primjetan je porast broja državljana BiH u zadnje tri godine koji se zapošljava posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH – u 2016. godine na ovaj način se zaposlilo 5.857 državljana BiH, u 2017. godini ukupno 9.930 osoba, a u 2018. godini 14.198.

[bar group="4078"]