Kantonalna stipendija: Konačna preliminarna lista

Nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK 22. aprila 2014. godine objavilo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija, s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, u akademskoj 2013/2014. godini, te nakon prikupljanja aplikacija koje je trajalo 15 dana i objavljivanja Preliminarne lista studenata-aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu stipendije, objavljujemo i Konačnu preliminarnu listu koja je sačinjena nakon okončanog prvog žalbenog postupka.

Konačnu preliminarnu listu možete vidjeti klikom ovdje

Na ovu listu kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Općine. Žalba se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Nakon žalbene procedure, konačnu odluku o broju studenata koji će ostvariti pravo na kantonalnu stipendiju donijet će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.

Bodovanje je izvršeno na osnovu kriterija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Kandidati mogu i sami izvršiti bodovanje svoje aplikacije prema kriterijima koje mogu vidjeti klikom ovdje.

Možda vam se svidi

Comments are closed.