Kaknju 0 KM od sredstava GSM licence!

Vlada F BiH izvršila je raspodjelu novčanih sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2014. godinu. Od ukupno 18.250.000 KM, Kakanj je dobio 0 KM.

Tako je Općina Kakanj koja u znatnoj mjeri puni budžete viših nivoa vlasti, a zauzvrat ne dobija ni pripadajući iznos PDV-a, a evo ni sredstva od GSM licence, ostala uskraćena za značajna sredstva iz kojih bi mogla finansirati nekoliko veoma važnih projekata koje je aplicirala prema Ministarstvu za promet i komunikacije F BiH koje Vladi F BiH predlaže raspodjelu sredstava od GSM licence.

Na sredstva GSM licence Općina Kakanj je aplicirala projekat sanacije puta Ton-Župni ured, projekat sanacije glavne gradske saobraćajnice, sanaciju mosta u ulici Omera Maslića, projekat izgradnje mosta na putu za Brnjic koji bi zamijenio postojeći drveni most…

Iz sredstava GSM licence nije podržano ni finansiranje sanacije puta za Tršće sa kojim je Općina Kakanj aplicirala.

Iz GSM licence sredstva su dobile neke druge općine i neki drugi projekti.

Možda vam se svidi

Comments are closed.