7.9 C
Kakanj
Četvrtak, 21 Januara, 2021

Kakanj: Lista odabranih korisnika podsticajnih sredstava

Programom utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2016. godinu, za projekat „Sufinansiranje troškova obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj” predviđen je iznos od 95.000,00 KM.  Na javni poziv mogli su aplicirati poslovni subjekti registrovani na području općine Kakanj koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa i imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika uslijed pokretanja nove proizvodnje, povećanja obima postojećih poslovnih aktivnosti, uvođenja tehnoloških i organizacionih promjena.

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline zaprimila je ukupno 22 prijave poslovnih subjekata koji su potraživali ukupno 42 radnika. Analizirajući pristigle prijave, a u skladu sa potrebama poslovnih subjekata i raspoloživim sredstvima planiranim za navedeni projekat, sačinjena je lista korisnika predmetnog podsticaja:

 1. „ZAIMOVIĆ“ d.o.o. Kakanj
 2. „INOX METAL“ Kakanj
 3. P.O.„HUREM“ Kakanj
 4. JP „GRIJANJE“ d.o.o. Kakanj
 5. „MIN-PEK“ Kakanj
 6. NTV „IC“ Kakanj
 7. PPUD „GRADINA“  d.o.o. Kakanj
 8. „STOLARIJA MEŠA“ Kakanj
 9. „HARDY“ Kakanj
 10. „ĆOSIĆ“ d.o.o. Kakanj
 11. „ELEKTROVAR“ d.o.o. Kakanj
 12. „BI-EN“ Kakanj
 13. „KAKANJ PETROL“ d.o.o. Kakanj
 14. „INKOS“ export import d.o.o. Kakanj

Kroz ovaj Projekat za 30 nezaposlenih osoba, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje, omogućit će se da steknu određena znanja i vještine kroz stručno osposobljavanje i usavršavanje, a radi jačanja konkurentnosti na tržištu rada, povećanje kompetencija i šansi za zapošljavanje.

Ostali prijavljeni poslovni subjekti koji nisu ostvarili pravo na dodjelu podsticajnih sredstava zbog nedostatka finansijskih sredstva predviđenim za  pomenuti projekat su:

 1. Čevabdžinica i pizzeria „EL- EM“ Kakanj
 2. Frizersko-kozmetički salon „LORD“ Kakanj
 3. UR caffe bar „NANDA-SE“ Kakanj
 4. „ART-MEDIA“ d.o.o. Kakanj
 5.  Kozmetički salon „VEDRANA“ Kakanj
 6. Apoteka „LJILJAN“ Kakanj
 7. UO „BH-TONER“ Kakanj
 8. Udruženje centar za podršku Roma „ROMALEN“ Kakanj.

O rezultatima javnog poziva poslovni subjekti će biti pismeno obaviješteni. Općina Kakanj će u narednom periodu  sa odabranim poslovnim subjektima zaključiti ugovore kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze.

- MARKETING -

NAJNOVIJE

- MARKETING -

POVEZANO