Jod je ovih dana najtraženiji proizvod – kako pomaže kod nuklearne katastrofe?


U jeku ratne krize u Ukrajini i vijesti da Rusija diže nivo pripravnosti svojeg nuklearnog oružja mnogi građani su postali svijesni potencijalne opasnosti od nuklearne katastrofe. Stoga ne čudi kako je na internetu i u ljekarnama porastao interes za namirnicama koje bi u toj situaciji mogle biti od koristi, a jedna od tih je kalijev jodid.

- Marketing -

Kako kalijev jodid pomaže u situacijama nuklearne katastrofe i koji je ispravan način korištenja – saznajte članku koji donosi Dnevnik.hr.

U slučaju detonacije nuklearnog oružja dolazi do izloženosti radioaktivnim izotopima joda, stroncija, cezija i niza drugih. Čestice se mogu taložiti na zemlji, na koži te odjeći. Jod je specifičan po tome što se može ugraditi u štitnjaču jer je on i potreban za normalno funkcioniranje štitnjače.

Inhalacijom kontaminiranog zraka ili unosom kontaminirane hrane i vode dolazi do unutarnje izloženosti radioaktivnom jodu koji predstavlja opasnost za štitnjaču.

Opasnosti od izloženosti radioaktivnom jodu: hipotireoidizam, akutni tireoiditis, dobroćudni čvorovi na štitnjači, postoji i povećana šansa za karcinom štitnjače.

Kalijev jodid može, ukoliko se unese u organizam oko vremena kad je čovjek izložen radioaktivnom jodu, blokirati ili smanjiti sakupljanje radioaktivnog joda u štitnjači.

Bitno je naglasiti da nije kod svih ljudi ista potreba za zaštitom štitnjače. Pod najvećim rizikom za neke od opasnosti izlaganja radioaktivnom jodu jesu novorođenčad, mala djeca i djeca do 18 godina, te trudnice i dojilje. To su skupine u kojima je štitnjača vrlo ranjiva jer je vrlo aktivna i manja površinom, te će i manje koncentracije radioaktivnog joda imati utjecaja na taj organ.

Treba biti i svjestan utjecaja stabilnog, tj. neradioaktivnog joda, koji kod novorođenčadi može imati i negativni efekt jer blokira samostalnu funkciju štitnjače. Taj efekt postaje manji što je dijete starije.

Odrasli ljudi koji su mlađi od 40 godina imaju mali rizik za neke od opasnih efekata od radioaktivnog joda, no s obzirom na to da su nuspojave kalijevog jodida u toj skupini vrlo rijetke, daje se modificirana doza jod tablete u slučaju da postoji potreba i toj grupi ljudi.

Odrasli ljudi stariji od 40 godina imaju vrlo malu do nikakvu šansu za potencijalno štetne posljedice od radioaktivnog joda. Nuspojave stabilnog joda se povećavaju s dobi, stoga za ovu grupu ljudi nije indicirana profilaksa kalijevim jodidom (jodid tablete), osim u slučajevima kada bi doze radioaktivnog joda unesene inhalacijom premašile koncentracije koje bi zaprijetile normalnom radu štitnjače.

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano