Povezano

Jedinstven stav pet industrijskih sindikata u vezi najniže plate u FBiH

Pet industrijskih sindikata iznijelo je svoj stav u vezi najniže plate nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH na kojoj je, između ostalog, bio fokus na donošenju uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plate u Federaciji BiH.

Stav pet industrijskih sindikata je “da najniža plata, tj. najniži mjesečni iznos plate koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu ne može biti manji od 70 posto prosječne plate Federacije BiH, s tim da u iznos najniže plate ne ulazi uvećanja plate koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi kao i uvećanje utvrđeno po osnovu minulog rada i druga uvećanja utvrđena kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu”.

- Marketing -

U ime ovih industrijskih sindikata, dopis upućen socijalnim partnerima potpisali su predsjednik Sindikata metalaca FBiH Bajro Melez, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemnije i nematala u FBiH llvana Smajlović, predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH Zlatibor Kojičić, te predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH Murat Škamo, saopćeno je iz Sindikata metalaca FBiH.

- Marketing -

Najnovije

Popularno