Javni poziv za registraciju pacijenata u PA Bjelavići

U sklopu implementacije porodične medicine i proširivanja mreže porodičnih/obiteljskih ambulanti na području općine Kakanj u toku su završne aktivnosti na otvaranju porodične/obiteljske ambulante u Bjelavićima. JU Dom zdravlja Kakanj želi omogućiti svim građanima dostupnost i proširenje zdravstvenih usluga, te tako olakšati korisnicima zdravstvenih usluga korištenje zdravstvene zaštite. U to ime pozivamo sve građane koji su nastanjeni u naseljima: Bjelavići, Obre, Hrasno, Čaluci, Rojin Potok, Živalji, Bjeloševići, Brežani (desna strana naselja pored puta za sari dio Brežana), Bištrani i druge kojima teritorijalno odgovora navedena porodična ambulanta da se registruju.

Građani registraciju, uz posjedovanje nekog od ličnih dokumenata: zdravstvena knjižica, lična karta i sl, mogu obaviti u prostorijama porodične/obiteljske ambulante Bjelavići u periodu od 22.09.2014. do 26.09.2014. u vremenskom terminu od 08:00 do 12:00 sati. Jedan punoljetan član porodice može registrovati i ostale članove porodice s tim što će našem osoblju prezentovati neki od ličnih dokumenata: zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu i sl.

Napominjemo da je pravo svakog građanina da bira porodičnu ambulantu u kojoj će ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu, tako da građani mogu ostati u ambulantama u kojima su do sada ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu ili izabrati porodičnu/obiteljsku ambulantu Bjelavići.

Još jednom molimo sve građane, koji namjeravaju ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu u porodičnoj/obiteljskoj ambulanti Bjelavići, da se u navedenom terminu registruju u porodičnoj ambulanti Bjelavići kako bi ista mogla započeti sa radom.

Možda vam se svidi

Comments are closed.