Javna rasprava: Tvornica za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla – Studija o procjeni utjecaja na okoliš

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresirane stanovnike općine Kakanj, sve zainteresovane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI
ocjene Studije o procjeni utjecaja na okoliš
u postupku izdavanja okolišne dozvole za
izgradnju tvornice za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla i njihovih proizvoda na lokaciji „Bilješevo“, općina Kakanj (na nenaseljenom prostoru uz autocestu, na suprotnoj strani od Modrinja),
investitor – „Bioorganika“ d.o.o. Kakanj

koja će se održati 18. jula 2014. godine sa početkom u 10.00 sati u zgradi Općine Kakanj, ul. Alije izetbegovića br. 132, sala Općinskog Vijeća, I sprat.

 

Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma),

2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta i investitora),

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Kompletna dokumentacija za ocjenu Studije o procjeni utjecaja na okoliš i izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 11, a netehnički rezime se može vidjeti klikom ovdje.

Podsjetimo, u Kaknju se planira graditi fabrika koja neće ništa spaljivati, nego će vršiti toplinsku preradu životinjskih nusproizvoda sa ciljem dobijanja prerađenih animalnih proteina, životinjske masti i tehničke masti.

Ovakve fabrike postoje širom Evropske unije, te u susjednoj Republici Srbiji u kojoj postoji nekoliko ovakvih fabrika. Ovu fabriku će u Kaknju i graditi firma iz države članice Evropske unije – Republike Hrvatske gdje već obavlja ovu djelatnost u skladu sa normativnim aktima EU.

Dakle, nema spaljivanja animalnog otpada u Kaknju, nema novih dimnjaka, rad fabrike se zasniva na strogom poštivanju zakonskih propisa i normativa Evropske unije koji se odnose na zaštitu okoline.

Osim toga, izgradnja ove fabrike će donijeti višemilionska ulaganja na području Kaknja, te značajan broj novih radnih mjesta.

S druge strane, ono što se dešava danas u Kaknju i drugim općinama BiH, kada ne postoji fabrika za preradu animalnog otpada, je  zapravo krajnje opasno jer najmanja količina nemarno odbačenih ili nepropisno zbrinutih životinjskih nusproizvoda, osim što može biti opasna za zdravlje ljudi i životinja, može učiniti i veliku štetu okolišu.

Lokacija na kojoj se planira graditi tvornica se nalazi na širem području Bilješeva, na nenaseljenom prostoru uz autocestu, na suprotnoj strani od Modrinja.

Press Općine Kakanj

Možda vam se svidi

Comments are closed.