Iz minute u minut: Sve gore stanje u Kaknju

Kakanj-x iz minute u minut prati stanje prirodne nesreće nastale elementarnom nepogodom velikih i razornih poplava.

15.06 sti, čeka se probijanje puta za Brnjic, ekipe zadužene da pomognu mještanima su spremne za ulazak na područje Brnjica čim se put odblokir   

15.04 sati, hrana koju su dostavili građani Kaknja i privredni subjekti distribuira se mještanima poplavljenih područja.

14.55 sati, u Štab civilne zaštite stižu građani Kaknja koji se žele uključiti u akciju. U ime firmi “Delibašić Poliuretani” i “Plama Pur BH” Mensur Muftić donirao je hranu, te druge vrste pomoći. Javili su se bageristi koji imaju iskustva u radu sa teškim mašinama, stižu volonteri, Medicinska ustanova “Intermed” je ponudila pomoć, Neđad Bašić je donirao hranu…

14.50 sati, Njemačka nevladina organizacija “Help” dostavila je dvije pumpe muljarice.

14.37 sati, članovi Planinarskog društva “Bobovac” Kakanj napravili su veliki poduhvat. Probili su se pješice do Ponijera, sagledali stanje puta, te natrag donijeli vrijedne informacije  koje ću u značajnoj mjeri pridonijeti ubrzavanju aktivnosti na probijanju blokada na ovom putu. Osim velikog razaranje puta iznad Tršća,  postoji još jeno veliko uništenje, te nekoliko odrona na putu, te slučajeva odvaljenog kolovoza. Drugo veliko oštećenje vidimo na slici:

14.26 sati, put za Javor je blokiran iz pravca Papratnice, na lokaciji kod greblja. Postoji pristup selu preko Kujavča.

14.24 sati, put za Vukanoviće je uništen.

14.10 sati, FOTO, zatrpana pruga na području Modrinja:

14.19 sati, čeka se probijanje puta za Brnjic koje se odvija sa dvije strane kako bi se ušlo u ovo područje radi sagledavanje stanja i intervencija.

14.04 sati, moguće je koristiti i saobraćajnicu preko Karaulskog Polja, ali voda još uvijek preljeva preko mosta kod džamije u Donjem Kaknju.

 

13.54 sati, Donji Kakanj trenutno ima slobodnu komunikaciju u pravcu Bilješeva do autoceste.

 

13.43 sati, put za Tršće je prohodan.

 

13.38 sati, Štab civilne zaštite uputio je jednu mašinu na Đuđin most gdje Zgošća izlazi iz korita i plavi okolno područje.

 

13.33, nastupili su problemi sa snabdijevanjem vodom. Saopštenje JP “Vodokom” Kakanj:

 

Izvorište Bukovica još uvijek je zatvoreno. Međutim, prema posljednjim informacijama s terena, ukoliko ne bude rasta vodotoka, sanacija na vodozahvatu Bukovica mogla bi biti završena tokom dana, a puštanje u funkciju u kasnim poslijepodnevnim satima. To bi značilo stabilizaciju vodosnabdijevanja na cijelom području gradskog sistema. Trenutno alternativno snabdijevanje odvija se sa izvorišta Ilidža. Većina stanovništva koja se snabdijeva sa gradskog vodovoda imaju vodu, ponegdje sa umanjenim pritiskom dok su Doboj, Pladište, područje Površinskog kopa, te vršni dijelovi grada trenutno bez vode.
Mobilna ekipa Upravitelja također na intervencijama, bilježi stanje na terenu, ima prijava o poplavljenim prostorijama zgrada, prokišnjavanja krovova, a rano jutros angažovana je i tzv. auto-korpa za zgradu na maloj cesti. U Rudom Čajevcu je specijalno vozilo WOM-a, koje kao i jučer, konstano na terenu vrši ispumpavanja oborinskih voda iz podrumskih prostorija, nižih dijelova zgrada, po prioritetu.
Na užem gradskom području bit će izvršeno čišćenje, prikupljanje granja i otpada koje je rijeka donijela, te ostale aktivnosti.
Jutros je izvršen i odvoz otpada iz gradskog područja, a tokom dana planiran je odvoz otpada po redovnom rasporedu. Na područjima gdje nije moguć pristup naseljima,odvoz će se izvršiti naknadno.

 

13.16 sati, Zgošća snažno udara u Đuđin most, voda izlazi na prostor oko mosta.

 

13.14 sati, pozivamo građane da slučajeve opasnosti od poplava i klizišta prijave na telefon 121 ili 032/554-600.

 

13.08 sati, Kakanj je na nogama, na terenu su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, policija, volonteri…Desetine kamiona i radnih mašina su na terenu.

 

13.06 sati, ugostiteljski objekat “Nanda” je donirao hranu.

 

13.04 sati, u Hotelu “Premium” Kakanj trenutno je smješteno 9 evakuisanih osoba.

 

12.48 sati, stiže dojava da se u Kuburama pokrenulo klizište. Od stambenih objekata klizište je udaljeno oko 40 metara. Dužina klizišta iznosi oko 250 m.

 

12.40 sati, PAŽNJA! Općinski štab civilne zaštite daje uputu građanima da u slučaju  pojave klizišta u blizini stambenih objekata, pucanja zidova kuća i  drugih pojava koje nagovještavaju opasnost odmah napuste stambeni  objekat u kojem borave, te da se odmaknu na sigurnu udaljenost. Ovako  treba postupiti čim se pojave prvi znakovi opasnosti.

 

12.38 sati, Perutnina Ptuj BH donirala je 100 kg svojih proizvoda za volontere koji učestvuju u akciji spašavanja, te za ljude koji su evakuisani iz svojih domova.

 

12.33 sati, u Semetišu je u toku spašavanje kuće na čije se zidove naslonila velika količina zemlje.

 

12.31 sati, na Ivnici vodena bujica prijeti rušenjem stuba sa električnim vodovima.

 

12.30 sati, hranu za ugrožene donirao je Ismir Goralija.

 

12.30 sati, zbog odrona u prekidu je put Slivanj-Hrastovac.

 

12.29 sati, potok je prodro u prostor gradskog groblja u Kaknju.

 

12.13 sati, hranu za ugrožene donirali su ugostiteljski objekti “Puls” i “Amfora”.

 

12.06 sati, put od Tršća prema Vukanovićima je blokiran odronom velikih razmjera.

 

11.55 sati, Radio Kakanj emitira uživo dešavanja u vezi borbe sa poplavama i klizištima.

 

11.54 sati, NTV IC Kakanj u 12.00 sati emitira vanredne vijesti.

 

11.48 sati, hranu za ugrožene donirao je Elnes Delibašić.

 

11.46 sati, klizište je zabilježeno u Javoru i Lučanima.

 

11.38 sati, u Hausovićima je u toku velika akcija zaustavljanja ogromnog klizišta koje ugrožava veliki broj kuća.

 

11.37 sati, Kakanj je na nogama, na terenu su vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, policija, volonteri…Desetine kamiona i radnih mašina su na terenu.

 

11.36 sati, PAŽNJA! Općinski štab civilne zaštite daje uputu građanima da u slučaju pojave klizišta u blizini stambenih objekata, pucanja zidova kuća i drugih pojava koje nagovještavaju opasnost odmah napuste stambeni objekat u kojem borave, te da se odmaknu na sigurnu udaljenost. Ovako treba postupiti čim se pojave prvi znakovi opasnosti.

 

11.25 sati, konstantno stiže hrana za ugrožene. Hranu je donirala  “Taverna Es”.

 

11.20 sati, u Hrasnicama se pojavilo klizište dužine 150 metara. Prema trenutnim informacijama ne ugrožava kuće.

 

11.19 sati, u Bašićima se pojavilo klizište koje je ugrozilo kuće.

 

11.18 sati, u Bičeru se pojavilo klizište koje ne ugrožava kuće.

 

11.17 sati, u vrhu Brežana pojavilo se klizište.

 

11.09 sati, konstantno stiže hrana za ugrožene. Hranu je donirala i naša sugrađanka Fata Seferović.

 

11.00 sati, i firma “Gradina” d.o.o. Kakanj se uključila u akciju. Pozivamo i druge da nam pomognu. Kontakt telefon 121 i 032 554 600.

 

10.59 sati, u Doboju drača prijeti da padne na jednu kuću.

 

10.54 sati, nastupila je nova blokada puta za Tršće u mjestu Ivnica. Mašine su već na licu mjesta.

 

10.53 sati, u Mramoru su zabilježena dva klizišta. U gornjem dijelu sela odron je blokirao put. Odron je zabilježen i na lokalitetu Gaj. Ovaj odron prijeti da ugrozi dvije kuće.

 

10.43 sati, u Hausovićima se pojavljuju nova klizišta, ugrožene su još dvije kuće.

 

10.42 sati, put za Mioče je blokiran.

 

10.40 sati, odron dužine 3 m prekinuo je put Modrinje-Viduša.

 

10.29 sati, Interventna služba spašavanja GSS Kakanj od početka nedaća pomaže mještanima Povezica.

 

10.24 sati, građani Kaknja u Štab CZ-a donose hranu za ugrožene poplavama. Hranu su donirali Samir i Hana Jašarspahić.

 

10.22 sati, na ulazu u Tršće klizištem je ugroženo nekoliko kuća.

 

10.17 sati, stiže dojava da je na području Modrinja na nekoliko mjesta zatrpana pruga, te da je pokidana elektro-mreža na pruzi.

 

10.17 sati, probijen je put za Tršće.

 

10.17 sati, zaseok Bastašići u Nažbilju je saobraćajno blokiran, mještani su pokrenuli akciju.

 

10.01 sati, stiže prijava da je odron u Modrinju blokirao prugu.

 

9.56 sati, u Štab CZ-a stigla je informacija da je u na ulazu u Sopotnicu klizištem ugrožena jedna kuća, u Potocima-Sopot je ugrožena jedna kuća, u Brnju jedna kuća, u Semetišu dvije kuće. Stižu prijave i iz drugih naselja.

 

9.47 sati, iz matičnog ureda u Kraljevoj Sutjesci izmještene su matične knjige zbog ugroženosti klizištem.

 

9.35 sati, u Štab CZ-a konstantno stižu informacije o ugroženosti kuća, odnosno pucanju zidova i pokretanju kuća. Apeliramo da se kod prvih nagovještaja opasnosti napuste objekti.

 

PAŽNJA! Općinski štab civilne zaštite daje uputu građanima da u slučaju pojave klizišta u blizini stambenih objekata, pucanja zidova kuća i drugih pojava koje nagovještavaju opasnost odmah napuste stambeni objekat u kojem borave, te da se odmaknu na sigurnu udaljenost. Ovako treba postupiti čim se pojave prvi znakovi opasnosti.

 

9.20 sati, narode Kaknja, vodi se grčevita borba za spas ljudi, njihovih materijalnih dobara, puteva, mosta i drugih vrijednosti. Uključite se, pomozite sebi i svojim građanima, organizirajte se volonterski, pozovite Štab CZ-a na 121 radi koordinacije aktivnosti.

 

9.16 sati, Donji Kakanj je saobraćajno blokiran zbog vode koja prelazi preko mosta kod džamije, te sa druge strane u pravcu Zenice jer je poplavljena regionala koja vodi do Bilješeva.

 

9.13 sati, bez električne energije još uvijek su Povezice, dio naselja uz autobusku stanicu, Donji Kakanj-izlaz prema džamiji, Hasa, Doboj 1-izlaz Podbor, Halinovići i lamele oko rudničke direkcije.

 

9.08 sati, iz kamenoloma Greben voze se ogromne kamene gromade kako bi se ukrotila vodena bujica na najkritičnijim lokacijama.

 

9:05 sati, mještani javljaju da je put od Haljinića, preko Ravni, za Ričicu blokiran odronom.

 

9:04 sati, zabilježena je pojava da neki mještani samoinicijativno zovu firme koje u organizaciji Štaba CZ-a odvoze jalovinu radi izrade nasipa. Razumijemo da svaki pojedinac misli da je njegov problem najveći i najprioritetniji, međutim Štab CZ-a sagledava cjelokupnu situaciju na području općine i određuje prioritete.

 

8.56 sati, jutros u 4.00 sata 12 porodica iz Kraljeve Sutjeske je evakuisano zbog ugroženosti njihovih kuća klizištem. Smješteni su kod rodbine.

 

8.54 sati, mehanizacija je upućena i prema Nažbilju gdje su se pojavili novi odroni, te ugrozili odvijanje saobraćaja prema ovom selu.

 

8.53 u ranim jutarnjim satima pojavili su se novi odroni velikih razmjera na putu prema Tršću. Ovaj put je trenutno saobraćajno blokiran. Trenutno se štiti put kojem prijeti vodena bujica u blizini firme Ideal u Zgošći, nakon čega će teška mehanizacija biti upućena da deblokira put pema Tršću.

 

8.45 sati, iz kamenoloma Greben jutros kamioni transportuju materijal za izradu nasipa u najugroženijim područjima. Kamioni su upućeni prema Kraljevoj Sutjesci, Brežanima i Zgošća gdje se vodi borba u cilju zaštite imovine ljudi, puteva i mostova. Na ovim lokacijama angažirana je i mehanizacija koja čisti nanose.

 

8.34 sati,od ranih jutarnjih sati odvija se novi val odlučne borba protiv nedaća koje su donijele vodene bujice. Jutros se odvija odlučna akcija na saobraćajnoj deblokadi Brnjica iz dva pravca. Mehanizacija radi na raščišćavanju odrona iz pravca Hrastovca prema Brnjicu, dakle iz pravca Zenice. Mehanizacija radi i na deblokadi puta sa druge strane, tj. u Dubovom Brdu se radi na uklanjanju ogromnog nanosa zemlje kako bi u Brnjic moglo doći iz pravca Bijele Vode-Kučići.

 

3.17 sati, Zgošća snažno udara u Đuđin most i dijelom izlazi iz korita u Ulicu branilaca.

 

2.22 sati, odron na regionali u Kraljevoj Sutjesci, na skretanju za Kruške, je manjih dimenzija.

 

2.04 sati, do Hrastovca se više ne može ni preko Zenice jer su se pojavili novi odroni na putu iz pravca Zenice. Kantonalni štav CZ-a izvještava da su upućene ekipe da očiste ove odrone.

 

1.59 sati, na regionalnom putu, na području Kraljeve Sutjeske, na skretanju za Kruške, pojavio se odron. Ekipa je upućena na teren sa zadatkom da sagleda stanje i predloži mjere.

 

1.53 sati, Općinski štab civilne zaštite uputio je na područje Desetnika mašinu “Skip” radi čišćenja odrona koji je blokirao put na ulazu u naselje.

 

1.30 sati, u Vehabima već nekoliko sati radi mašina na zaštiti kuća od poplava.

 

1.27 sati, zbog oštećenja pristupnog puta na seperaciji gdje se utovara jalovina koja se dalje vozi u Vehabe, trenutno su zaustavljene aktivnosti na odvozu materijala za nasipe.

 

1.19 sati, u blizini tunela na putu za Tršće ponovo se pojavio odron tako da je saobraćaj trenutno moguć samo za putnička vozila. Uskoro počinje intervencija kako bi se i ovaj problem riješio.

 

0.52 sati, večeras oko 22.00 sata došlo je do blokade puta za Tršće, na dionici skretanje prema Zagrađu, usljed pojave odrona. Odmah je reagirala civilna zaštita, pa je put raščišćen u kratkom roku.

 

0.46 sati, zahvaljujemo građanima koji su napisali broj fiksnog i mobilnog telefona Saudina Čehajića iz Varalića. Međutim, Štab CZ-a je imao ove kontakte, ali nisu u funkciji.

 

0:40 sati, zabilježena je pojava da neki mještani samoinicijativno zovu firme koje u organizaciji Štaba CZ-a odvoze jalovinu radi izrade nasipa. Razumijemo da svaki pojedinac misli da je njegov problem najveći i najprioritetniji, međutim Štab CZ-a sagledava cjelokupnu situaciju na području općine i određuje prioritete.

 

0:35 sati, na ulazu u Desetnik put je blokiran velikim odronom. Procjena je da se na putu nalazi oko 250 kubnih metara zemlje. Radnici koji su se vraćali s posla su ostavili automobile na lokaciji prije klizišta i pješke nastavili kući.

 

0.24 sati, molimo sve one koji putem telefona 121 upućuju dojave da stanje predstavljaju onakvim kakvo zaista jeste. Preuveličavanje i iskrivljavanje činjenica nije dobro jer može ugroziti one koji su u istom momentu zaista u velikoj opasnosti.

 

0.21 sati, jedna od dežurnih ekipa upućena je u Semetiš da utvrdi činjenice vezane za dojavu da klizište u ovom naselju ugrožava jednu kuću.

 

0:08 sati, pozivamo građane da slučajeve opasnosti od poplava i klizišta prijave na telefon 121 ili 032/554-600.

 

23.55 sati, Općinski štab civilne zaštite poziva Saudina Čehajića iz Varalića da se odmah zaputi u Hrastovac gdje će biti dovezena mašina kojom on inače upravlja u svojoj firmi kako bi pristupio intervenciji na čišćenju puta na ovom području. Molimo sve one koji poznaju Saudina da mu, ukoliko su u mogućnosti, prenesu ovu informaciju. Radi se o hitnoj situaciji pa molimo da se ovaj poziv i apel shvate krajnje ozbiljno.

 

23.47 sati, iz Semetiša stiže informacija da je klizištem ugrožena jedna kuća.

 

23.44 sati, u toku je akcija sprečavanja novog plavljenja na lokaciji Most šehida. Na mostu se nakupilo smeće, pa učesnici akcije traže pomoć mehanizacije.

 

23.37 sati, Dumanac je saobraćajno blokiran jer se na ulazu u naselje obrušila zemlja u dužini od 50 m, javljaju mještani.

 

23.23 sati, u Štab CZ-a stigla je donacija hrane i sokova za volontere. Donatori su kafići “Fiera” i “Like”.

 

23.20 sati, Štab civilne zaštite općine Kakanj u soliteru II večeras je posjetio Faik Delić, vlasnik firme “Deela”.

 

23.15 sati, pozivamo građane da slučajeve opasnosti od poplava i klizišta prijave na telefon 121 ili 032/554-600.

 

23.14 sati, u akciju pomoći uključuje se i Njemačka nevladina organizacija “Help” koja će sutra Općinskom štabu civilne zaštite dostaviti dvije pumpe-muljarice, a pomoći će i na druge načine.

 

23.12 sati, NU “Kakanjsko srce” obavještava građane da će sutra oko 10 h posjetiti evakuisane građane Kaknja u hotelu “Premium”, te ovim putem pozivaju sve ljude dobre volje da im se pridruže ili pruže pomoć u bilo kojem smislu (doniranje hrane, novca, odjeće…). Zainteresovani se mogu javiti na broj tel.: 061 066 310

 

23.07 sati, sa terena stiže informacija da Trstionica ponovo plavi na području Vehaba. Ranije su dovezena dva kamiona jalovine u cilju izrade nasipa, mještani smatraju da su potrebna još dva.

 

23.02 sati, vodi se grčevita borba da se deblokira Brnjic. Ovo područje je saobraćajno blokirano i iz pravca Kaknja i iz pravca Zenice.

 

23.00 sati, iz sela Starposle nije moguće doći do Brnjica zbog velikog klizišta.

 

22.55 sati, Mladi Crvenog križa općine Kakanj kreću u akciju pomaganja ugroženom stanovništvu u vidu prehrambeno-higijenskih paketa. Ovim putem pozivaju sve one koji su u mogućnosti da podrže akciju na bilo koji način. Hranu, vodu, higijenske potrepštine, novac, pa i lijekove, odjeću i deke možete dostaviti u prostorije Crvenog križa općine Kakanj (ulica Rudi Čajevec, iznad O.Š. “Mula Mustafa Bašeskija”) u petak, 16.05.2014. godine, od 09:00. O nastavku akcije iduće sedmice bit ćete blagovremeno obavješteni.
Kontakt telefoni:032 554 968 i 062 680 683

 

22.50 sati, iz Brnja stiže informacija da klizište ugrožava jednu kuću. Poslana je ekipa u Brnj.

 

22.43 sati, u Hrastovcu bilježimo desetak centimetara snijega.

 

22.39 sati, kakanjski šumari sutra će proći putem Kakanj-Vukanovići-Mehorić-Ponijeri kako bi sagledali stanje ovog puta.

 

22.35 sati, sutra u ranim jutarnjim satima kakanjski planinari će ići od Tršća do Ponijera kako bi sagledali stanje ovog puta.

 

22.33 sati, u kakanjskim radnjama nema flaširane vode. Iz JP “Vodokom” javljaju da je voda iz njihovog sistema higijenski ispravna jer se radi o zalihama iz ranijeg perioda.

 

22.31 sati, hranu su donirali otac i majka Amara Jašarspahića Gileta.

 

22.30 sati, Kakanjke Emina Hadžimejlić i Anđa Hrgota donirale su hranu i time pomogle borbu protiv vodene stihije.

 

22.27 sati, danas je  pokušano odblokirati put od Kraljeve Sutjeske do Ponijera. Riješena su klizišta, a onda se naišlo na jednu dionicu gdje puta više uopće nema.

 

22.25 sati, jedan dio Povezica je dobio električnu energiju. Radi se o dijelu kod autobuske stanice. Dakle, popravke su izvršene tamo gdje su to okolnosti dozvolile.

 

22.21 sati, općinski načelnik Nermin Mandra večeras se uspio probiti do Hrastovca (Brnjic) putem preko Zenice. Na ovom putu zabilježeni su brojni odroni, ali je saobraćaj moguć. Dakle, načelnik se trenutno nalazi na području Brnjica kako bi sagledao stanje na ovom području.

 

22.09 sati, do Brnjica se i dalje može samo preko Zenica. Danas se pokušalo odblokirati saobraćajnicu preko Kučića do Brnjica. Uspjelo se riješiti pitanje pitanje velikog odrona na području Hausovića. Međutim, pojavila su se nova klizišta što je usporilo napredovanje prema konačnom cilju. No, noćas se nastavljaju radovi. Stiglo se do Dubovog Brda gdje se vrši sanacija velikog odrona. Razmjere odrona su ogromne i neće biti moguće posao završiti do jutra.

 

22.06 sati, u Doboju i Povezicama vodostaj ima tendenciju opadanja i vraćanja u korito. Problem sada predstavljaju zaostale i podzemne vode. Tendencija opadanja vodostaja zabilježena je i na području Donjeg Kaknja, no ovo naselje je i dalje saobraćajno blokirano.

 

21.21 sati, trenutno jalovinu sa separacije voze kamioni Trgošpeda, Kakanj Prometa i drugih privatnih firmi. Jalovina se vozi u Brežane gdje se štiti most, te u Zgošću gdje se štiti put.

 

21.18 sati, u borbi protiv nedaća koje je prouzrokovala vodena stihija učestvuje i firma “Kakanj Promet”.

 

21.14 sati, Općinski štab civilne zaštite cijeli dan je pratio stanje u Brežanima. Nasipana je jalovina i večeras se vrši nasipanje u cilju zaštite mosta i kuća koje su iseljene.

 

21.02 sati, osigurano je napajanje postrojenja izvorišta “Ilidža” električnom energijom čime je obezbijeđena mogućnost  alternativnog snabdijevanja pitkom vodom u slučaju pogoršanja situacije sa glavnim izvorištem.

 

18.01 sati, članovi Općinskog štaba civilne zaštite idu u novi obilazak terena. Uskoro se javljamo sa novim informacijama.

17.34 sati, Općinski štab civilne zaštite obezbjedio je dodatnu korpu za izvođenje radova na visini kako bi radnici Elektrodistribucije pokušali izvršiti popravku na elektro-vodovima koji električnom energijom napajaju područje oko autobuske stanice.

17.31 sati, Služba civilne zaštite šalje mehanizaciju po prioritetima.

17.30 sati, mještani Papratnice bore se sa nabujalim potokom. Traže skip da im pomogne. 

17.26 sati, u Papratnici vodena bujica prijeti da sruši stub javne rasvjete, poslana je ekipa da isključi električnu energiju u sistemu javne rasvjete.

17.08 sati, u Modrinju je, na ulazu u naselje, zabilježen odron dužine 10 m, trenutno vozila mogu prolaziti, ali ako se odron poveća saobraćaj će biti onemogućen.

16.48 sati, nakon što je pročišćeno začepljenje na mostu Usijel, pojavilo se novo začepljenje malo nizvodno, na mostu u blizini područne škole u Čatićima.

16.27 sati, u Općinskom štabu civilne zaštite danas je boravio Emir Kadrić koji je u Povezicama živio kao podstanar u staroj kući koja se jutros urušila. Kadrić je sa porodicom sada smješten na Plandištu kod rođaka.

16.21 sati, u Općinski štab civilne zaštite konstantno dolazi hrana koju su Kakanjke pripemile, te hrana koju doniraju ugostiteljske radnje. Stižu sendviči, domaće pogače, krofne, kroasani, čokoladice…Sve se distribuira na teren.

16.15 sati, u akciju pomoći uključuje se i Njemačka nevladina organizacija “Help” koja će sutra Općinskom štabu civilne zaštite dostaviti dvije pumpe-muljarice, a pomoći će i na druge načine.

16.12 sati, u Brnju voda prijeti da sruši stub i električne vodove.

16.06 sati, u Čizmićima je zabilježen odron u blizini groblja.

15.48 sati, u akciju se uključila i firma “EURO-GROUP”.

15.47 sati, nakon kraćeg prekida u napajanju električnom energijom vraćamo se sa novim informacijama.

14.50 sati, Tvornica cementa Kakanj radi u skladu sa planovima.

14.45 radi, Podzemna eksploatacija RMU Kakanj se odvija u skladu s planovima, dok se u segmentu površinske eksploatacije u ovakvim uslovima uvijek radi na obezbjeđenju i očuvanju stabilnosti sistema.

14.37 sati, donosimo fotografije oštećenog magistralnog vodovoda na području Bukovice, te snimak zabilježen u Povezicama.

14.32 sati, firma AB Petrol se uključila u aktivnosti na odbrani od poplava.

14.24 sati, tokom jučerašnjeg dana evakuisano je 40 osoba na području Kaknja.

14.16 sati, zabilježeni su i slučajevi da neki ljudi ne žele da budu evakuisani premda im prijeti opasnost.

14.14 sati, tokom jutra Služba civilne zaštite je izvršila evakuaciju 6 osoba u naselju Doboj, 9 u Karaulskom Polju, 4 u Povezicama, 3 u Bilješevu i jedne osobe u naselju Crkvenjak.

13.57 sati, iznad Hausovića se vrši prokopavanje zatrpanog dijela puta Kakanj- Bijele Vode-Brnjic. Istovremeno se radi na sanaciji mosta u Kondžilu. Nakon ovih radova planirano je čišćenje odrona u Dubovom Brdu čime će biti odblokiran put za Brnjic. Trenutno, Brnjic ima slobodnu komunikaciju samo sa Zenicom.

13.46 sati, dešavanja prenosi i NTV IC Kakanj.

 13.46 sati Radio Kakanj uživo prenosi dešavanja u Kaknju.

13.40 sati, Zemljoradnička zadruga “Terraprim” je donirala pakete čaja.

13.40 sati, Dobrovoljci konstantno stižu u Općinski štab civilne zaštite u soliteru II.

13.20 sati, Služba civilne zaštite u proteklih nekoliko sati zabilježila je prvo stagnaciju, a potom i blagi pad vodostaja rijeka, posebno Zgošće i Trstionice. Borba sa vodenom bujicom se nastavlja.

13.00 sati, u sjedište Općinskog štaba civilne zaštite konstantno stižu dobrovoljci koji se dalje upućuju u Povezice.

12.54 sati, vodena bujica je prouzrokovala velika oštećenja na glavnom magistralnom vodovodu na području Bukovice.

12.46 sati, iz Rošćevine stiže informacija da je došlo do odrona na kolosijeke pruge.

12.29 sati, mještani Vukanovića su u borbi protiv poplava angažirali vlastitu mehanizaciju, međutim ostaju bez goriva, pa Služba civilne zaštite radi na dopremi goriva.

12.20 sati, Fast food “City” je donirao određene količine hrane.

12.18 sati, naš sugrađanin Mevludin Šolbić donirao je određenu količinu hrane.

12.10 sati, veliki broj kamiona vozi jalovinu sa separacije RMU Kakanj u svrhu izrade nasipa u ugroženim područjima.

11.57 sati, mještani Vukanovića su se organizirali i bore se protiv nedaća. U Vukanovićima je zabilježeno desetak centimetara snijega.

11.54 sati, u Semetišu je zabilježeno klizište koje ne ugrožava kuće.

11.53 sati, put za Vukanoviće sada je prohodan, ali samo za putnička vozila. Teretna vozila ne mogu saobraćati ovim putem.

11.41 sati, u akciju se uključuju Apoteke “Medica” Kakanj.

11.40, mehanizacija čisti odron na putu Nažbilj – Lipnica.

11.38 sati, u školu “15. april” Doboj prodiru podzemne vode.

11.34 sati, mještani Desetnika su se organizirala i bore se protiv poplava.

11.33 sati, bez električne energije jutros su lamele kod rudničke direkcije, Povezice, dolina Trstionice, dijelovi Doboja, Karaulsko Polje, Trafo stanica Čifići, Bilješevo i druga mjesta.

11.20 sati, narode Kaknja aktivirajmo se svi. Naši sugrađani u Povezicama hitno trebaju pomoć. Tamo se odvija dramatična borba sa vodenom stihijom. 

11.17 sati, sve više se javljaju kakanjski dobrovoljci koji žele učestvovati u akciji spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih poplavama. To je naš Kakanj! Pozivamo i ostale da se uključe.

11.15 sati, blokiran je put od Kraljeve Sutjeske prema Ponijerima jer se iznad Nažbilja pojavio odron na putu velikih razmjera.

11.11 sati, molimo dobrovoljce koji dolaze iz pravca Čatića i doline Trstionice da se pod hitno u Doboju, na Merajici, jave vatrogascima.

11.10 sati, u Povezice je dostavljeno novih 400 vreća za pijesak, kamioni sa materijalom za izradu nasipa stalnu stižu, molimo sve građane koji su u prilici pomoći da se pod hitno u Povezicama jave Hedinu Bjelopoljaku.

11.03 sati, Donji Kakanj je u potpunosti saobraćajno blokiran. Voda se preljeva preko mosta kod džamije, a ne može se saobraćati ni preko Bilješeva jer je regionala do Bilješeva poplavljena.

10.56 sati, stalno pristižu prijave o novim klizištima.

 

10.53 sati, mještani Povezica i vatrogasci vode grčevitu borbu sa vodenom stihijom. U Povezice se stalno upućuju kamioni sa posipnim materijalom radi izrade nasipa.

 

10.43 sati, u Bjelavićima most je zapušen smećem i drvećem, pa voda teče preko mosta.

 

10.42 sati, u akciju se uključila i firma DSM.

 

10.41 sati, Firme Delibašić poliuretani i Plama-Pur BH su se uključile u akciju. Predstavnici ovih firmi su stara i iznemogla lica koja su bila smještena u dobojskoj školi premjestili u Hotel “Premium”.

 

10.34 sati, stanje u Povezicama je dramatično, pozivamo građane Kaknja da se jave na 121 radi uključivanja u akciju.

 

10.33 sati, mještani Vehaba, vatrogasci i mehanizacija pokušavaju normalizirati stanje u ovom naselju koliko je to moguće u ovim okolnostima.

 

10.25, Foto u naslovnici, srušena kuća u Povezicama.

 

10.17 sati, Tvornica cementa je uspjela osposobiti put za Subotinje preko njihovog kamenoloma. Ovaj put je od sinoć bio urušen.

 

10.14 sati, u Povezicama su se srušile dvije kuće starije gradnje. Niko nije stradao. Od rušenja je ugrožena još jedna kuća.

 

10.11 sati, put od Brnjica prema Zenici je prohodan, ali prema Kaknju nije.

 

10.10 sati, stalno stižu prijave o klizištima. Ekipe su na terenu.

 

10.07 sati, mještani Brežana pokušavaju braniti most. Traže da im se dostavi jalovine.

 

10.04 sati, Općinski štab civilne zaštite je u stalnom zasjedanju. Trenutno su članovi Štaba na terenu.

 

9.47 sati, u akciji od jučer učestvuje i kakanjski Trgošped. Prostorije Službe civilne zaštite jutros je posjetio Iso Zaimović, vlasnik ove firme, radi koordinacije aktivnosti.

 

9.45  sati stalno stižu informacije o novim klizištima. Molimo građane da nam se jave na 121 radi uključivanja u akciju.

 

9.41 sati, u akciju se uključuje i firma “Delta Petrol”.

 

9.37 sati, Iz Crvenog križa općine Kakanj se mole svi građani da u njihove prostorije donesu deke i druge pokrivače, ko je u mogućnosti. Sve će biti usmjereno ka evakuisanom stanovništvu.

 

9.18 sati, pozivamo građane da se uključe u akciju zaštite i spašavanja, radi koordinacije aktivnosti neka se jave na 121 ili 032/554-600.

 

9.17 sati, Javna ustanova za kulturu: Zbog loših vremenskih uslova i poplava odgađa se program promocije knjige “Merdžan – Kaduna”.

 

9.05 sati, Ministarstvo za obrazovanje ZDK je donijelo odluku da danas i sutra nema nastave u školama, javljaju nam iz kakanjskih škola.

 

9.02 sati, drveni most u Kondžilu (Brnjic) je uništen.

 

9.01 sati, JP “Vodokom” Kakanj jutros je angažirano na čišćenju kanala u Dumancu.

 

8.58 sati, Most u Bilješevu se ne može koristiti.

 

8.54 sati, sve više kakanjskih firmi se uključuje u akciju spašavanja stanovništva. Uključila se firma Delibašić-poliuretani, Rudnik je u akciji od jučer, uključila se Tvornica cementa, JP “Vodokom” je u akciji… Narod donosi vreće za smeće u Službu civilne zaštite. Uključuje se World Vision i Crveni križ. Pozivamo i druge da pomognu.

 

8.50 sati, pozivamo građane da bez velike potrebe ne izlaze iz svojih domova.

 

8.42 sati, Tvornica cementa Kakanj će otvoriti svoje kapije kako bi se kroz njihov krug odvijao saobraćaj s ciljem izbjegavanja poplavljenih dijelova regionale kroz Doboj.

 

8.41 sati, voda je blokirala saobraćaj na kružnom toku.

 

8.39 sati, u akciju pomaganja građanima Kaknja uključuje se i Humanitarna organizacija “World Vision”.

 

8.38 sati, stižu informacije o odronima u Poljanima.

 

8.23 sati, kružni tok se samo djelimično može koristiti, izlaz prema Doboju je blokiran.

 

8.22 sati, iz Vukanovića stiže informacija o pojavi novog klizišta.

 

8.18 sati, iz Povezica stižu novi pozivi za evakuaciju. Uskoro slijedi novi val evakuacije sa ovog područja.

 

8.13 sati, voda prelazi preko mosta u Bilješevu, most nije moguće koristiti.

 

8.11 sati, odvaljen je viseći most u Modrinju, još ga drži jedna strane, ali je pomaknut od mjesta na kojem se nalazi. Na mostu su kablovi Telekoma koji su vjerovatno pokidani.

 

8.08 sati, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj apelira na stanovništvo, posebno one koji koriste mjesne vodovode, da prije konzumacije vode za piće istu prokuhaju ili da za piće koriste flaširanu vodu.

 

8.02 sati, pozivamo građane da se i danas volonterski angažiraju, potreban nam je svaki čovjek u borbi protiv vodene stihije.

 

8.01, određena područja općine Kakanj su bez električne energije.

 

8.00 sati, na teren izlaze mladi Crvenog križa općine Kakanj.

 

7.58 sati, Općinski štab civilne zaštite je u stalnom zasijedanju.

 

7.57 sati, Iz škola javljaju da roditelji procijene da li da djecu danas pošalju u školu.

 

7.56 sati, pozivamo građane da bez velike potrebe ne izlaze iz svojih domova.

 

7.55 sati, put Tršće-Ponijeri nije prohodan.

 

7.52 sati, Tvornice cementa Kakanj nudi pomoć. Pozivamo i druge kolektive i sve humane ljude da pomognu. Neka se jave Službi civilne zaštite na 121 ili 032/554-600.

 

7.49 sati, u sali OŠ “15. april” u Doboju smješteno je 7 djece i 5 odraslih osoba. Molimo sve one koji su u prilici da obiđu ove ljude i da im pomognu.

 

7.43 sati, molimo one koje civilna zaštita evakuiše da sa sobom ponesu ćebad, spužve i nešto odjeće.

 

7.41 sati, prema trenutnim informacijama put za Brnjic preko Kučića je ipak prohodan, ali samo za mala vozila jer je na dijelu put voda sužila kolovoz, odnosno ostalo je 2 m kolovoza.

 

7.36, i dalje je blokiran saobraćaj preko mosta u Donjem Kaknju, blokiran je put Donji Kakanj-Brnjic na području Kazana, Donji Kakanj je u potpunosti saobraćajno odsječen jer je poplavljen i regionalni put u Bilješevo, kao i put u Karaulskom Polju.

 

7.35 sati, vodena bujica prijeti novim obustavama saobraćaja.

 

7.34 sati, pozivamo građane da bez velike potrebe ne izlaze iz svojih domova.

 

7.31 sati, vodena bujica je prodrla do kružnog toka na ulazu u Kakanj. Prijeti obustava saobraćaja. Još se vozi ovom dionicom, ali nivo vode raste.

 

7.30 sati, na Ponijerima je zabilježeno 30 cm snijega.

 

7.28 sati, na putu Kakanj-Ponijeri voda je odnijela dva “privatna” mosta, radi se o manjim mostićima koje su mještani izgradili radi pristupa kućama.

 

7.26 sati, i na području Nažbilja zabilježeni su odroni na putu.

 

7.24 sati, mještani javljaju da se na području Kraljeve Sutjeske na cesti nalaze dva oborena stuba, vjerovatno se radi o stubovima kablovske TV, u toku su provjere o čemu se radi;

 

7.21 sati, tokom noći u prostorije Osnovne škole “15. april” Doboj smješteno je 8 osoba čije su kuće poplavljene. Služba civilne zaštite za njih jutros priprema obrok.

 

7.17 sati, Stižu novi zahtjevi za evakuaciju, upućene su ekipe da izvuku dvije porodice, jednu u Bilješevu, drugu u blizini objekta Maršal.

 

7.16 sati,  Svi putni pravci koji su tokom noći bili blokirani još uvijek nisu prohodni. Radi se na čišćenju odrona u Dubovom Brdu;

 

1:26 sati, Općinski štab civilne zaštite ide u obilazak terena. Sa novim informacijama javit ćemo se u jutarnjem satima.

 

1:13 sati, Tvornica cementa Kakanj je ponudila pomoć Općinskom štabu civilne zaštite.

 

1:07, žena sa troje djeca koja stanuje u blizini pumpne stanice Tvornice cementa Kakanj traži pomoć pri evakuaciji. Upućeni su vatrogasci.

 

1:06 sati, u Vehabima voda se razlijeva po cijelom naselju.

 

0:41 sati, jedan od mještana koji stanuje u blizini pumpne stanice Tvornice cementa zatražio je pomoć pri evakuaciji. Tokom dana je napustio donju etažu kuće, a sada želi da bude evakuiran sa porodicom. Pomoć će mu pružiti vatrogasci.

 

0:32 sati, blokiran je put Tršće – Ponijeri, voda je odnijela dio putne komunikacije u blizini vikendica iznad Tršća.

 

0:28 sati, na područje Dubovog Brda upućen je skip radi čišćenja odrona koji je blokirao put za Brnjic.

 

0.24 sati, mještani Vehaba se bore protiv vodene stihije. Služba civilne zaštite će im uputiti pomoć u vidu materijala za izradu nasipa.

 

0:21 sati, u blizini autobuske stanice, u kućama kod Mensurine kafane, potrebno je čamcem izvršiti evakuaciju tri osobe.Upućena je ekipa.

 

0.12 sati, sa područja Kraljeve Sutjeske je stigao poziv, jedan od mještana tvrdi da u blizini njegove kuće nema drugih kuća i da mu nema ko pomoći. Radi se o mužu i supruzi starije dobi. Upućena je ekipa da pomogne ovoj porodici.

 

0:07 sati, put za Brnjic je blokiran zbog klizišta koje se pojavilo u Dubovom brdu;

 

0:01 sati, zovu stanari lamela, pitaju kad će biti isključena el. energija, iz Elektra kažu da će biti ubrzo isključena

 

23.53 sati, poplavljene su podrumske prostorije Općinskog suda u Kaknju. Prokopan je kanal. Radi se na spašavanju arhive.

23.28 sati, teška noć za Kakanj, jedna od najtežih u postratnom periodu.

23.26 sati, građani se javljaju na Radio Kakanj, nude smještaj ugroženima. To je naš Kakanj.

23.25 sati, vreće koje su prikupili građani poslane su u Karaulsko Polje

23.22 sati Poplavljena je autopraonica “Cool”

23.13 sati, ugroženo stanovništvo, u organizaciji predsjednika savjeta mjesne zajednice, u slučaju potrebe, može se smjestiti u najbližu školu.

23.10 sati, mještani Povezica su pravi heroji. Organizirano i vrijedno se bore protiv vodene bujice. Nema posustajanja.

23.05 sati, na terenu su zabilježeni brojni slučajevi herojskog zalaganja građana, a nažalost ima i onih koji samo promatraju ispod kišobrana

23.05 sati, škola u Doboju je otvorena za prijem porodica ugroženih poplavama

23.02 sati, građani zovu, javljaju da su po komšiluku prikupili vreće za smeće. U toku je preuzimanje vreća.

22.58 sati, obustavljen je saobraćaj preko mosta kod džamije u Donjem Kaknju. Most je preplavljen.

22.56 sati, angažirane su ekipe Elektrodistribucije koji isključuju struju u poplavljenim područjima

22.54 sati, na putu za Vukanoviće veliki odron je blokirao put. Radi se na rješavanju ovog problema.

22.46 sati, mještani Karaulskog Polja, dijela naselja koje se nalazi uz rijeku Bosnu, grčevito se bore da zaštite kuće od poplava.

22.40 sati, iz Brežana stiže informacija o ugroženosti stoke u jednoj štali.

22.36 sati, u pripravnosti su ambulante u Bilješevu i Donjem Kaknju. Mobilne ekipe Doma zdravlja su upućene u Brnjic da interveniratu u slučaju potrebe.

22.34 sati, prijeti opasnost da budu poplavljene podrumske prostorije Doma zdravlja, radi se na rješavanju ovog problema.

22.27 sati, poplavljene su kuće oko džamije u Donjem Kaknju, na mostu se formirala akumulacija.

21.50 sati, u Povezicama se vodi strahovita borba sa vodenom bujicom. Postavljaju se nasipi kako bi se što više odbranile kuće. Sa mještanima Povezica je i općinski načelnik Nermin Mandra.

21.29 sati, u Zgošći je zabilježen problem drveta koje se zaglavilo na propustu što može prouzrokovati plavljenje.

21.16 sati, većih problema sa vodosnabdijevanjem nema, zabilježeno je jedno puknuće na vodovodnom sistemu u Brežanima;

Možda vam se svidi

Comments are closed.