Intervju sa Almedinom Aliefendićem: Imamo tim i program za izlazak iz krize

Almedin Aliefendić, Kandidat SDA za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona (5)

“Naša snaga je naše jedinstvo u ideji, viziji i najkvalitetnijim kadrovima koji su garant da će SDA povesti Kanton u bolje sutra. Naši skupovi, velika podrška građana, ankete neovisnih agencija pokazuju da će, ako Bog da, SDA pobijediti”

Jedan ste od najaktivnijih zastupnika u Skupštini ZDK. Koji su najznačajniji rezultati u vašem radu?
Kao član Kluba zastupnika SDA u Skupštini Kantona nastojao sam uložiti maksimalan napor u predstavljanju politike SDA, a pored toga predlagao sam veliki broj inicijativa, pitanja, amandmana na predlagana zakonska rješenja, kao što su poboljšanja u vođenju realne budžetske politike, jačanju statusnih pitanja boračke populacije, te generalno stvaranju boljeg ambijenta življenja za sve stanovnike.

Najaktivniji zastupnik
Posebno ističem učešće u donošenju Zakona o matičnim knjigama i Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termolektrana, zahvaljujući kojem je ispravljena višedecenijska nepravda prema stanovništvu Kaknja, i niz drugih aktivnosti u zakonodavnim organima Kantona i Federacije BiH, te zbog čega sam od CCI svrstan u grupu najaktivnijih zastupnika u Skupštini ZDK-a.

Koji su osnovni ciljevi u Vašem budućem političkom djelovanju?
Poštivanje i dosljedna primjena ustava, zakona, procedura kao garanta za jačanje države i institucija Bosne i Hercegovine, koje su u proteklom mandatu bile ugrožene, te poboljšanje uslova življenja građana kroz implementaciju ciljeva iz platformi kantonalnog i SDA BiH. Zalagat ću se za prava boraca i boračke populacije, nezaposlene, a posebno mlade kadrove kojima ovo društvo mora pružiti šansu i osigurati ambijent za prosperitet i napredak.

Smatrate li da SDA ima kadrove koji mogu izvući ZDK iz krize?
Svakako da ima, kadrovi SDA su to pokazali u periodima prije 2010.godine, kada smo imali izuzetne rezultate u svim segmentima rada. Naša snaga je naše jedinstvo u ideji, viziji i najkvalitetnijim kadrovima koji su garant da će SDA povesti Kanton, kako vi kažete u bolje sutra. Imamo tim i program za izlazak iz duboke političke i socio-ekonomske krize.

Šta možete poručiti građanima?
Pobijedit će SDA, pobijedit će Bakir Izetbegović – kandidat SDA za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, osjećamo to na svakom koraku. Naši skupovi, velika podrška građana, ankete neovisnih agencija pokazuju da će, ako Bog da, SDA pobijediti. Svjesni smo odgovornosti i izazova današnjeg vremena i zato moramo uključiti sve stranačke potencijale u realizaciju naših ozbiljnih planova izlaska iz krize.

Zaokret
Sve ukazuje da zaokret u pozitivnom smjeru za građane i državu BiH može samo jaka SDA.Kada god je SDA predvodila vlast, mnoge stvari u našoj zemlji su išle naprijed. Pozivam sve članove, simpatizere i ostale građane da se maksimalno angažuju 12.oktobra i da pokažemo jedinstvo koje će nam vratiti snagu. Snagu kojom ćemo ojačati državu i marljivo raditi na unapređenju standarda svih građana.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.