Intervju: Izet Smajević, kandidat za Parlament FBiH

Iako se u Visokom uglavnom međusobno svi poznajemo, ipak je dobro da nam se na početku ukratko predstavite.

Naravno: Izet Smajević, Dr. Sci., redovni profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, diplomirani inženjer mašinstva. U dijeljenom radnom odnosu uposlen u EPBiH, u kojoj na odgovornim mjestima u proizvodnji i razvoju radim već 30 godina. Dobitnik više nagrada za inovacije, autor nekoliko patenata, knjiga, univerzitetskih udžbenika i više od 100 naučnih radova. Kao mentor izveo i poklonio ovom društvu više od 40 diplomiranih inženjera, magistara i doktora tehničkih nauka. Dobitnik Plakete za doprinos razvoju i širenju ugleda Mašinskog fakulteta Sarajevo. Rođen u Gračanici kod Visokog, vijećnik u Općinskom vijeću Visoko, oženjen, otac dva sina, obojica inženjeri.

Otkud u politici?

Iz protesta – jer nas vode nesposobni, i iz nužde – jer nam očajnički treba bolje. I jer nam objektivno može biti, i to neuporedivo, bolje!

Imali ste vrlo zapaženu ulogu tokom prve dvije godine mandata kao općinski vijećnik; odakle odluka da se kandidujete za Opće izbore i šta mislite da možete uraditi?

Zapaženu ulogu kao općinski vijećnik sam i htio imati, jednako kao što već sada znam da hoću imati zapaženu, pozitivnu, ulogu u Parlamentu FBiH, nakon što me birači Izborne jedinice 6, koju čine općine Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo, svojim glasovima ovlaste da ih u tom Parlamentu predstavljam. To će postići glasanjem za:

Izet Smajević, broj 3 na listi SBiH, Federalni parlament!

Izborni program: izložen detaljno na www.smajevic.ba

Motiviran pojedinac, opskrbljen idejom i znanjem, može uraditi mnogo, čak neočekivano mnogo. Historija zapravo pamti takve pojedince – ne grupe: Hanibal, Garibaldi, Bizmark, Ataturk, .. I mi, kao što su to učinili kolektivi naprednih zemalja prije nas, se moramo, i to što prije, odmaknuti od neproduktivne filozofije mase: čekaj i trpi, i nekreativne psihologije grupe: ‘nako ćemo k’o i lani.

Nama trebaju kreativne ideje, a ideje su po prirodi stvari djelo pojedinca, i to nam trebaju domaće ideje, prirođene našoj grudi. Hajdemo ih izroditi – jer imamo potencijal za to. Taj potencijal je sada od strane vladajućih oligarhija svjesno potisnut. Na čelu su nam bezidejni, a ponuda političkih stranaka nam je i na ovim izborima (2014.) očajna. Mijenjajmo to. Pokažimo im na ovim izborima da preziremo njihovu ponudu. Birajmo najbolje pojedince, tražimo ih odlučno na listama. Odmaknimo se od stranaka. Tako će stranke naučiti lekciju, i na sljedećim izborima će se potruditi da iznesu „bolju robu na pijacu“. Sada se trude da plasiraju sebi odane, a nama kako je god. A nama bi trebalo biti jasno da ne izlazimo na izbore radi njih, već radi nas! Tako se i ponašajmo!

A ja?: Nikada nisam sam. Sa mnom su ideje, motiv, argumenti, upornost, .. I posebno je važno: sa mnom je javnost. Jer: javnost je konačni sudija – na izborima! Ovi iz vlasti to znaju, i zato će slušati – ako ih se argumentima stjera u bezizlaz. Treba neko da im bude metar. Ja ću ih izmjeriti, a rezultat će biti javan.

Na sličan način sam djelovao u Općinskom vijeću Visoko. Da podsjetim samo na neke projekte, čija je šansa da se uvrste u Plan rada OV Visoko, odmah nakon što sam ih predložio – a dijelom i kasnije, bila gotovo ravna nuli. A prošli su. I to trijumfalno! Naprimjer:

Grijanje iz Elektrane

Krucijalno važan projekat za općine Visoko, Kakanj, Breza, …; za kantone Ze-do i Sarajevo, za EP BiH – njenu opstojnost, za poljoprivredu, za kućne budžete, za zdravlje ljudi/ bilja/ i životinja, za smanjenje uvoza, za investiranje 100-tina miliona KM godišnje u rudnike, u domaću privredu, u zapošljavanje – umjesto što bacamo već zgotovljenu energiju u Elektrani (od 3 lopate uglja 2 bacimo!), a zajmimo pare i rasipnički ih dajemo Rusima za plin. To je važan projekat i za FBiH i Državu BiH, za zaštitu svih nas na Zemlji i zaštitu Zemlje od klimatskih promjena. Ko taj projekat može zaustaviti (vidi prilog, Zaključak Vlade FBiH od 10.09.2014. godine!) ako o tome, na pravom mjestu – nakon oktobarskih izbora 2014. u Parlamentu FBiH –  u ime općeg Dobra i na korist narodu – argumentirano govori Profesor! Spreman odgovoriti na svako pitanje, kontrapitanje, na svaku provokaciju i na svaki neprincipijelan zahtjev ma kojeg neprincipijelnog lobija. Nema takvog! Istina je moj glas i moja snaga, i hoću da to budu glas i snaga naroda!

vv

To, naravno, nije sve. Ni sljedeći moji prijedlozi, za koje također smatram da su krucijalni, nisu prihvaćeni olahko, niti otprve. Ali su, po principu kojeg sam već izložio, prihvaćeni/ Plan rada OV Visoko za 2014.:

– Snabdijevanje pitkom vodom svih domaćinstava općine Visoko, Izvedbeni projekat sa definiranom dinamikom realizacije i izvorima finansiranja; Na dnevnom redu OV u decembru 2014.godine;

– Ucjevljenje i prečišćavanje kanalizacionih voda na području cijele općine Visoko, Idejni projekat; Na dnevnom redu OV u decembru 2014.godine;

– kao i niz inicijativa: biciklističke staze, reciklažna dvorišta sa transfer stanicama za komunalni otpad, i drugo.

Isti model rada ću primijeniti u Parlamentu FBiH: plasman ideja, projekata, argumentacija, demokratski pritisak javnosti i medija.

Vaša kampanja pred opće izbore 2014. je po mnogo čemu jedinstvena, ne samo među ovogodišnjim kampanjama, nego i prethodnim; Bazirali ste se na medije nove generacije, video klipove, socijalne mreže… prvi ste prikazali jedan plakat sa ćiriličnim slovima u visokom poslije rata; Imate li ciljanu skupinu birača kojima se obraćate? Koja je to skupina?

Kampanji smo pristupili veoma ozbiljno, i tako smo je i pripremili – i realiziramo je tako. Iza ove kampanje, to je valjda jasno i laiku, stoji veoma ozbiljan i naporan timski rad. Želimo postići dva efekta: 1. Da prof. dr IZET SMAJEVIĆ, broj 3 na listi SBiH dobije povjerenje birača i uđe u Parlament FBiH, jer osjećam da tamo mogu biti koristan – a to nam treba. 2. Da podignemo referentnu ravan, postavimo novi standard za buduće izborne kampanje; Treba pokazati biračima, ne samo da je normalno, već da se mora na izbore izaći sa programom, koji uistinu nudi izlaz iz krize, i koji je mjerljiv. Prezirem, i želim da ubuduće kolektivno prezremo kampanje čije se siromaštvo sadržaja i bezidejnost prikriva harmonikom, na ledini, i podjelom „većih komada mesa“.

Osim pristupa kojeg ste pomenuli, i koji je prvenstveno usmjeren na mlađu/ školovanu ciljnu grupu, mi se u kampanji nismo odrekli ni klasičnih metoda komunikacije sa biračima iz drugih ciljnih grupa, kao što su neposredna komunikacija sa biračima na skupovima ili pojedinačno, neposredna obraćanja putem televizije, TV i radio debate, plakate, … Jer, naša ciljna grupa su zapravo svi birači na općinama Kakanj, Visoko, Breza, Olovo i Vareš – izborna jedinica 6. Svi su nam važni, i od svakoga od njih pojedinačno očekujemo glas za program: www.smajevic.ba – za prof. dr Izet Smajević, broj 3 SBiH, Parlament FBiH!

Srž vaše kampanje je prikazan video klipovima na već pomenutoj, u svrhu kampanje posebno pokrenutoj, web stranici www.smajevic.ba; Koje od navedenih, projekata biste vi izdvojili kao posebno važne?

Grijanje do/i Sarajeva (tu je i Breza, svakako), kao i do/i Zenice iz Elektrane Kakanj; Napominjem da je, prema zaključku vlade FBiH donesenom na 128 sjednici Vlade od 20.08.2014., već formiran Stručni savjet (čiji sam član!) za preispitivanje/ ocjenu Studije izvedivosti projekta TE-TO (termoelektrana-toplana) na gas u Zenici! Ne bih da likujem, ali i ovo je dokaz istinitosti tvrdnje koju sam već iznio: ako se zna materija – ali stvarno, ako se zna argumentirati, i ako si u tome uporan, i ponavljaš  – da te javnost razumije – projekti napreduju. Onima koji ne znaju sve je nemoguće, i sve je bajka, ali brate neka se odmaknu od vlasti – neka idu u svijet bajki.

  • Energija iz otpada
  • Dostava pitke vode do svake kuće: Voda je svačija
  • Održivi rudnici
  • Male elektrane
  • U BiH su svi jednaki
  • Ne zaboravu

Ima ih 12, nema nijedan da nije važan, i nisam napisao sve.

Koliko je realno da oni postanu stvarnost, kada i… koji su preduslovi za to?

Tužan sam kad čujem ovo pitanje. To je kao kad gladan ne vjeruje da „tamo negdje“ ima hljeba. Pa dokle su nas doveli ovi što ne znaju, a dali smo im da u naše ime odlučuju – zapravo ništa ne odlučuju – kako će, kad ne znaju?! Svi ovi koristonosni projekti su već implementirani i funkcioniraju na drugim mjestima – zašto ne bi u nas?

Preduslov da ovi projekti postanu stvarnost i u BiH  (uz malo šale i mnogo istine) je Smajević Izet u Parlamentu FBiH – zato: na izborima 12. oktobra 2014. birajte: Smajević Izet, broj 3 na listi SBiH, Parlament FBiH!

Vipromo

Možda vam se svidi

Comments are closed.