Intervju dr.Emir Demir: Odlučni smo u suzbijanju prakse nelegalnog bogaćenja, nepotizma, političkog despotizma i anarhije

„Vjerujem da se može voditi poštena politika, jer je su politički principi u osnovi legalni i afirmativni. Posebice, ako govorimo politici aspekta vjere koja vođenje naroda prema svemu što je općekorisno smatra jednim od najbogougodnijih djela“

Zašto politika i otkad ste u politici? 

U politici sam od prije tri godine, mada sam imao namjeru i prije se politički aktivirati. Često mi se postavlja to pitanje, a odgovorit ću na njega onako kako sam to u nekadašnjem tekstu pod naslovom „ Da li postoji poštena politika?“ i rekao: „Vjerujem da se može voditi poštena politika, jer je su politički principi u osnovi legalni i afirmativni. Posebice, ako govorimo politici aspekta vjere koja vođenje naroda prema svemu što je općekorisno smatra jednim od najbogougodnijih djela. Stoga, ako su politički ciljevi plemeniti i pošteni, i politika će, i jezikom i slovom, biti plemenita i poštena, a javnost će je lahko prepoznati, jer ljudi po svojoj prirodnoj nadarenosti vole pravdu, poštenje i plemenitost.“

Vaš izbor je Stranka demokratske aktivnosti. Kažite nam zašto? 

Moj osnovni motiv za politički angažman je dati doprinos opstanku i razvoju Bosne i Hercegovine, a time i bh naroda. Ne smatram da politička ideja koju pojedinac nosi mora biti potpuno ekvivalentna nekom političkom subjektu. To je gotovo i nemoguće ako aktivni i samosvjesni političar drži do vlastitog mišljenja i ne potpada nesvjesno pod kolektivno stranačko mišljenje. Moje opredjeljenje za A-SDA nastalo u trenutku deficita aktivne kolektivne političke svijesti u ostalim političkim strankama, te njihovom agresivnom monopolu nad političkom scenom u BiH. Mislim da angažman u velikim strankama koje imaju svoje unificirane mehanizme nalaže da se novi politički aktivista pridržava principa „uzmi ili ostavi“, dok u manjim strankama ima više prostora za političku kreativnost i dolazak do izražaja zdrave političke ideje.

Šta je to što A-SDA može ponuditi građanima Bosne i Hercegovine? 

Čvrsto smo odlučni u suzbijanju prakse nelegalnog bogaćenja, nepotizma, političkog despotizma, anarhije na skoro svim nivoima i strukturama vlasti, kao i dovođenja u pitanje suvereniteta naše države Bosne i Hercegovine. Preuzimamo obavezu da istrajemo u borbi za prava koja uživaju stanovnici naprednih država i društava, a koja su za bosanskohercegovačke narode i građane kvalitativno i kvantitativno nedostatana i imaginarna, a ona su: sloboda, socijalna pravda, jednakost i jednakopravnost.

U svom radu učinit ćemo najveće napore radi zaštite interesa svih naroda i građana Bosne i Hercegovine, koji se ponose svojim porijeklom i civilizacijom, i koji zorno čuvaju i paze na stoljećima precizno satkane odnose svih naroda na ovim prostorima.

Stranka demokratske aktivnosti A-SDA BiH predano radi na afirmiranju svih ključnih političkih aktivnosti koje garantiraju:

  1. Izgradnja bosansko-hercegovačkog društva u općenitom smislu, s posebnom pažnjom na karakteristike multietničnosti i multikonfesionalnosti, a na osnovama tradicijskog i civilizacijskog konteksta koji je oličen u pravdi, pravednosti i ljubavi prema istini;
  2. Uključivanje Bosne i Hercegovine, na regionalnom i globalnom planu, u sve pozitivne integracije koje su u skladu sa univerzalnim interesima.
  3. Obezbjeđuje pozitivan politički ambijent za izgradnju infrastrukture kojom će podizati stepen nacionalnog i državnog progresa;
  4. Naučno izgrađuje političke kadrove, u svim naučnim disciplinama, koji su sposobni odazvati se potrebama vremena i prostora u kojem živimo;
  5. Stvara doktrinu rada i privređivanja kao ključnog faktora egzistencije;
  6. Obezbjeđuje privredni i ekonomski oporavak BiH kroz praktične korake na reanimiranju domaćih kapaciteta, afirmiranju domaće proizvodnje, zapošljavanju, stvaranju povoljne političke klime i zakonske legislative za investiranje.

Na listi kandidata se nalazi i dosta mladih. Koliko su mladi ljudi potrebni politici, a koliko politika mladim ljudima?

Naravno da poseban akcenat stavljamo na mlađe i mlade, a tome svjedoči i kadrovski sastav naše A-SDA. Mislimo da stari ne smiju držati monopol nad politikom, već mlade i perspektivne kadrove, neopterećene hipotekama prošlosti, uvoditi u političke vode i prenositi im svoja iskustva. Također, mladi ne smiju biti uvedeni u politiku po nekakvim klišeima koji zadržavaju trenutno stanje, već im se mora dati sloboda razmišljanja, izražavanja i kreiranja političkog ambijenta. Možda su ove riječi lahke na jeziku, ali ih je veoma teško spovesti u praksu zato što imamo sukob generacija: stari i stariji preferiraju utabane staze, a mladi, puni energije, vole nove izazove, a ne vole klišee i plagijate.

Emir Demir

Svjedoci smo jako lošeg položaja Kaknja u ZDK, gdje je Vlada ZDK Kakanj stavila u nezavidan položaj, iako Kakanj mnogo ulaže ne samo u Kanton nego i u BiH. Šta se po tom pitanju može promijeniti?

Politika kreira politički, ekonomski i socijalni ambijent. Mislim da Kakanjci, a isti slučaj je i sa ostalima, kada dobiju pozicije na višim nivoima vlasti moraju u okviru svojih političkih subjekata djelovati onako kako im nalažu više stranačke instance. Tu se, htjeli ili ne, u toj kolotečini zanemaruje i polahko zaboravlja interes lokalne zajednice koja je delegirala svoje predstavnike u vlasti. To je izuzetno velik problem velikih stranaka, za razliku od onih manjih. Mislimo da reformom političkog sistema moramo se boriti protiv slijepog lojalizma, te da kakanjski interesi trebaju biti stavljeni iznad uskostranačkih mišljenja i bratoubilačke borbe za pozicije. Konkretno rečeno: dužni smo kroz parlamentarne aktivnosti i zakonske promjene jačati ovlasti i nadležnosti naše lokalne zajednice, a naročito kada je riječ o stavljanju privrednih subjekata-giganata koji se nalaze na teritoriji naše općine pod naše potpune ili parcijalne ingerencije.

Na koji način BiH može izaći iz krize u koju je ušla u protekle četiri godine?

Politička kriza je generirala ekonomsku i socijalnu krizu u BiH. Smatram da je potrebno mijenjati političku strukturu, a time i volju političara da naprave promjene u ovom društvu. Nema promjena bez ekonomskog progresa na koji je potrebno staviti poseban fokus. Privredni i ekonomski oporavak BiH treba animirati kroz praktične korake na razvoju domaćih kapaciteta, afirmiranju domaće proizvodnje, zapošljavanju, stvaranju povoljne političke klime i pojednostavljene zakonske legislative za investiranje i privlačenje stranih investicija. Povrh svega, potrebno je mijenjati svijest našeg čovjeka koji još nosi zaostvaštine prošlog sistema koji je stavljao fokus na socijalni aspekat na uštrb ekonomskog razvoja i profita. U ovom vremenu regionalne i globalne konkurencije potrebno kod ljudi razvijati svijest o doktrini rada i privređivanja kao ključnih faktora za ekonomski uspjeh.

Koliko vaši kandidati sa viših nivoa vlasti mogu unaprijediti standard kako u ZDK ( u ovom slučaju) a posebno sa tih funkcija u Kaknju?

Naši kandidati su, prije svega, mladi i perpsektivni, a prilikom njihovog odabira smo posebno gledali na elemente stručnosti. Kada se tome pridodaju iskrenost, mudrost i poštenje dobijamo idealne predstavnike koji mogu dati doprinos razvoju našeg društva. Prepreka za to im može biti samo da u ovom političkom metežu ne budu prepoznati na pravi način. Smatramo da je jedan sposobni parlamentarac ili učesnik u zakonodavnoj vlasti kadar promijeniti mišljenje i tok samog oblikovanja i donošenja odluka, a šta tek reći ukoliko se više njih sa zajedničkim političkim ciljevima nađe u nekom od zakonodavnih ili izvršnih tijela? Suštinski gledajući osnovni problem ovog društva je nepostojanje volje za promjenama, a nedostatak volje se konstantno opravdava nacionalizmima i globalnom recesijom koji nisu stvarni uzrok krize u kojoj se nalazimo. Kao što sam već rekao: Monolitni politički subjekti već dvije pune decenije sistemski generiraju vještačku nestabilnost da bi održali stabilnost svoje oligarhije.

Kako ocjenjujete trenutačnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini? 

Bosna i Hercegovina proživljava vrijeme dramatičnih društvenih, političkih i ekonomskih procesa. Želja njenih građana je izmijeniti aktualni politički sistem i način upravljanja.

Nedostatakom političke komunikacije i kompromisa političari nisu pokazali trunku odgovornosti u pronalaženju funkcionalnih i trajnih rješenja. Politički sukobi su rezultirali katastrofalnim posljedicama koje su usporavale funkcionisanje institucija. Neozbiljnost s kojom lideri, od čijih odluka zavisi sudbina države i njenih građana, jako zabrinjava. Odlučivanje van zakonodavnih tijela, liderokratija, sujete, nacionalistička netrpeljivost i nepovjerenje zauzeli su najistaknutije mjesto na bh političkoj sceni.

Narod je prepušten sam sebi. Potlačeni građanin prisiljen je plaćati cijenu „veza i štela“ koja je odraz primitivnog političkog i moralnog sistema s obje njegove strane – korumpiranog službenika, kao i ucijenjenog građanina koji snosi sve troškove kukavičluka i laži vladajuće političke i intelektualne klike.

IMG_1988

Rak rana naše države je nezaposlenost. Kako plan vaše stranke može riješiti ovaj problem?

Naša ekonomska kriza, u većini slučajeva, vraća se na problem naučnog i tehnološkog zaostajanja. Naš ustaljeni odnos prema tehnologiji se ogleda: ili u korištenju tuđih tehnoloških resursa, ili nabavci finalnih proizvoda savremene tehnologije. Tehnološko zaostajanje se ne može prevazići bez koordiniranog planiranja od strane države, te postavljanjem strategija naučnih istraživanja, njihovim finansiranjem i uvezivanjem sa javnim i privatnim proizvodnim subjektima.

Prvi korak ka ostvarenju ovog cilja je mobiliziranje finansijskih i naučnih resursa, a svi su u optimalnoj mjeri, direktno ili indirektno, raspoloživi na području BiH. Finansijski poticaji za podizanje stope nataliteta, kao preduslova za dobru selekciju kreativnih umova, kao i afirmiranje edukacije, razvoja, naučnih istraživanja i poboljšanje proizvodnje, neminovno iniciraju paralelni tehnološki uspon, a što u konačnici nalaže progresivan porast potrebe, ponude i potražnje, a time i angažiranje sve veće radne snage, tj. otvaranje novih radnih mjesta.

Kakva su Vaša očekivanja od oktobarskih izbora? 

Mi se previše ne radujemo pobjedi, niti tugujemo ako izgubimo, jer u suštini naš prevashodni cilj i zadatak je širenje naše političke ideje koja prevazilazi uspjeh ili neuspjeh na izborima. Ne smatram da će eventualni ‘neuspjeh’ na izborima naštetiti, jer smo mi u OO A-SDA Kakanj uspjeli se dignuti iz pepela i politički se reanimirati, te pokazati javnosti da smo još tu i da dalje ostajemo u političkoj borbi za naše društvo. Neuspjeh na izborima nije svjedodžba o kvaliteti i sposobnosti kandidata, već je rezultat spektra aktivnosti od kojih su mnoge često neutemeljene i nelegalne, a posebno kada se radi o izbornom inženjeringu. I pored svega, jako smo optimistični, te smatramo da ćemo iz Kaknja ispred A-SDA, ako Bog da, u najmanju ruku imati nova lica-zastupnike u Kantonalnoj skupštini ZDK-a i Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Zašto bi građani trebali glasati za Vašu stranku?

Mi iz A-SDA spremni smo raditi na spasu Bosne i Hercegovine od podrivanja njenog sistema i degradacije njenog ugleda i uloge na regionalnom i globalnom nivou.

Odlučni smo kroz naše političko djelovanje afirmirati mlade generacije i ustupiti im prostor za kreiranje njima odgovarujućeg društvenog i političkog ambijenta, kako bi blagovremeno bili spremni preuzeti kormilo ove države, te je stručno i savjesno voditi.

Spremni smo raditi na suzbijanju sve većeg siromaštva, bolesti, neznanja i nemogućnosti većine naših građana da sebi priušte život dostojan čovjeka.

Spremni smo uložiti trud da umanjimo zaostalost u obrazovanju i iskorištenosti ljudskih resursa, kao i da obuzdamo stalnu degradaciju razvoja proizvodnje, tehnologije i izvoza.

Hoćemo da BiH osjećamo svojom državom. Taj osjećaj pripadnosti treba biti jednako jak onom instiktivnom osjećaju prisnosti djeteta svojoj majci u njenoj utrobi. Hoćemo da budemo slobodni, da vjerujemo svojim sugrađanima i da znamo da se nećemo međusobno izdati, prevariti ili na cjedilu ostaviti.

Borba protiv laži, kukavičluka i licemjerstva je neminovnost, jer destruktivno zadiru u srž našeg društva dolazeći upravo od onih za koje se pretpostavlja da trebaju stati na stranu samog društva.

Evidentno je da ovakvo nastrano vođenje politike nije nastalo nasumice, već je odraz djelovanja parazitskih političkih skupina koje su uvezale svoje sa tuđinskim interesima, te veoma ažurno nametnule najogavniju vrstu dominacije materijalnih interesa nad institucijama vlasti. Sa ekonomskim kolapsom i nastupanjem socijalne nesigurnosti ojačali su politički šovinizam i diskriminacija.

Ovo je samo dio postojećeg političkog, socijalnog i ekonomskog stanja u BiH. Bosna i Hercegovina vapi za promjenama, a ne postoji više nijedan razlog ili opravdanje da se ovakvo stanje zadržava i trpi.

Vaša poruka građanima Bosne i Hercegovine, potencijalnim biračima? 

Izađite na izbore, glasajte i aktivno učestvujte u promjenama strukture postojeće vlasti. Prema omjeru izlaznosti i ishodima ovih izbora, imat ćemo priliku svi zajedno doprinesemo razvoju naše jedine domovine Bosne i Hercegovine.

Emir Demir

O Emiru Demiru

Emir Demir, sin Envera i Suade, rođen 30.04.1974. godine u Kaknju. Oženjen prof. Amrom Lepić iz Poriječana kod Visokog, otac četiri sina i jedne kćerke.

Obrazovanje:

2011-2014: Doktorat iz šerijatskog prava na „Al-Madinah International University“ u Maleziji.

2007-2010: Magistrat prava, islamskog prava i metodologije isl. prava na Univerzitetskom institutu „Dawa“ u Bejrutu, Liban.

1995-2001: Šerijatski fakultet na Jordanskom univerzitetu, odsjek: fikh i usuli-fikh.

1998: Srednja šerijatska škola Al-Bayan, Liban (vanredno).

1993-1995: Islamska pedagoška akademija u Zenici.

1988-1993: Srednja elektrotehnička škola u Kaknju.

1981-1988: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ u Kaknju.

Radno iskustvo:
1. 2002 – 2007: nastavnik vjeronauke u O.Š. „Hamdija Kreševljaković“ u Kaknju.
2. 2010 – 2012: direktor i prokurista u firmi „Bosnia-Investment & Trade“ d.o.o. Kakanj.
3. 2012. -…… : direktor Privatne osnovne škole „Hasan Kjafija Pruščak“ u Zenici.
4. 2013/2014 Predavač predmeta „Fikhske maksime“ i „Metodologija islamskog prava“ na „Al-Madinah International University“ u Maleziji u online-programu Univerziteta.

 

Naučni radovi:
• Magistarski rad iz hanefijskog fikha:„EL-FERAID FI HALLI EL-MESAIL VEL-KAVAID – ŠERHU KENZID-DEKAIK“ (Skupocjeni dragulji za rješavanje pravnih pitanja i postavki) Poglavlja: ZEKAT, POST I HADŽDŽ od Mustafe b. Balija b. Sulejmana b. Jusufa, poznatog kao Balizade (u. 1073. h.g.), naučna studija i valorizacija, 2010. Godine.
• Doktorski rad iz hanefijskog fikha (u izradi): „MIZANUL-FETAVA“ Usaglašavanje decizija/fetvi – (studija, valorizacija i komentar istoimenog djela šejhul-islama Mustafe Balizadea (u. 1073.h.g.) uz derivaciju novonastalih pitanja prema primarnim i sekundarnim postavkama hanefijske pravne škole), 2014. godine.

Prijevodi:

EmirrrrrrPreko četrdeset prevedenih djela, a neka od njih su:
1. Komentar deset povoda koji vode Allahovoj ljubavi, Ibn Kajjim el-Dževzijje, 2004. god., Sarajevo.
2. Ljubav prema Poslaniku s.a.v.s., Abdur-Reuf Osman, Sarajevo, 2006. Godine.
3. Metodologija prihvatanja i argumentacije kod ehlissunetskog pravca, El-Suvejjan, 2005. Godine.
4. Nasmiješi se, Aid el-Karni, Sarajevo, 2009. Godine.
5. Kartografski prikaz Poslanikovih, s.a.v.s, vojnih pohoda, 2009. godine (u štampi).
6. Radost pogleda (I tom) – komentar Rijadus-salihina, En-Nevevi, Sarajevo, 2010. godine.
7. Sažeti prikaz vjerovanja prvih generacija, Abdullah Yolcu, Istanbul, 2008. godine (u štampi)
8. Tahavijeva poslanica o vjerovanju sa komentarom Ibn Ebi Izza el-Hanefija, 2009. god., Tešanj.
9. Tefsir posljednja tri džuza Kur’ana Časnog, Muhammed El-Eškar, Sarajevo, 2008. Godine
10. Zbirka hutbi, 2009. godine (u štampi).

Važniji ćlanci, tekstovi, naučna predavanja, tribine, ciklusi predavanja:
1. Preko 300 članaka različitog i tekstova sadržaja objavljenih u više časopisa i web-portala.
2. Preko 1000 radio i TV emisija različitog sadržaja na Nabi, BM-u Zenica, Radio Hayatu, Radio Kaknju, TV Igman itd.
3. Ciklus predavanja – komentar Bulugul-Merama (komparativni fikh) od Ibn Hadžera el-Askalanija od 2007 – 2010. godine (150 predavanja).
4. Ciklus predavanja iz Životopisa Poslanika, s.a.v.s, od 2007 – 2010. godine (130 predavanja).
6. Ciklus predavanja iz Islamskog poslovanja studentima ekonomije, 2009. godine, Sarajevo (15 predavanja)

Samostalni naučno-istraživački radovi:
1. “Istishab- pretpostavka kontinuiteta prethodnog propisa“ (metodologija islamskog prava), 2008, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
2. „Razvod braka od strane pijane ili osobe u afektu“ (komparativni fikh), 2008, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
3. „Krađa – pojam i propisi“ (dedukcija propisa iz ajeta i hadisa), 2009, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
4. „Jezik – Objava od Boga ili dogovor ljudi?“ (filologija), 2009, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
5. „Legalna i nelegalna kupoprodaja“ (savremene fikhske studije), 2010, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
6. „Eutanazija između medicine i islama“ (savremene fikhske studije), 2010, The University institute of Islamic studies, Lebanon.
7. „Tejemmum – pojam i propisi“ (hanefijski fikh), 2010, The University institute of Islamic studies, Lebanon.

Politički angažman:
1. Vijećnik stranke A-SDA u Općinskom vijeću Kakanj od 11/2012. godine.
2. Član KO A-SDA ZDK od 2012.g.
3. Predsjednik OO A-SDA Kakanj od maja 2014.g.
4. Član Predsjedništva A-SDA BiH od juna 2014.g.

kakanj-x

Možda vam se svidi

Comments are closed.