Inspekcija sa 145.000 KM kaznila 85 građana

Premijer KS-a Mario Nenadić održao je sastanak s direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Fahirom Halilovićem koji ga je informisao da je od 3. marta do 12. jula sanitarna inspekcija obavila 5.400 inspekcijskih nadzora.
Naveo je kako je izdato 550 rješenja s ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, dok je izdato 85 prekršajnih naloga vrijednosti 145.000 KM.
Ovo je, po riječima direktora, djelovanje inspekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno poštivanja socijalne distance i nošenja maski.
– Tokom inspekcijskih nadzora insistira se na preventivnim i korektivnim mjerama, prije nego se poduzmu represivne mjere, istaknuto je ovom prilikom.
Potrebno je omogućiti nova upošljavanja u KUIP-u, jer i dalje nema dovoljno zaposlenih u sanitarnim, ekološkim, stambenim inspekcijama.
– Mnogo je posla, a naši se inspektori na terenu susreću s brojnim izazovima, često su izloženi i fizičkim napadima, istakao je direktor Halilović.
U vezi s prevencijom i zaštitom zdravlja stanovnika u javnom prevozu, direktor Halilović informisao je premijera da se vrše redovne kontrole i da je stanje zadovoljavajuće, dodajući da se oko 1,5 posto kontrolisanih nije pridržavalo preporučenih i obavezujućih mjera zaštite.
Razgovarano je o potrebi pokretanja procedure za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskim poslovima. Inspekcija će i dalje raditi na suzbijanju sive ekonomije i jačanju zdravstvene zaštite stanovništva u KS-u.

Možda vam se svidi

Leave A Reply