Inspekcija Općine Kakanj: Od januara do novembra općinski inspektori poduzeli 4.734 inspekcijske radnje

Popularno

Povezano

U periodu 1. januar – 30. novembar 2015. godine inspektori iz Odsjeka za inspekcije Općine Kakanj poduzeli su ukupno 4.734 inspekcijske radnje. U okviru ove brojke,  885 inspekcijskih radnji se odnosi na inspekcijske preglede, a 369 na kontrole izvršenja izrečenih mjera.

Obavljeno je 818 razgovora sa građanima sa ciljem davanja stručnih savjeta. U pomenutom periodu sačinjeno je 1.249 zapisnika. Poduzete su 363 preventivne i 83 represivne mjere.

- Marketing -

Na postupanje drugim nadležnim organima proslijeđena su 102 predmeta. Zaprimljene su 24 žalbe, a od te brojke žalbi 23 su proslijeđene drugim nadležnim organima.

U 25 slučajeva općinski inspektori su prisustvovali sudskim procesima na Općinskom sudu Kakanj kao podnosioci prijava, dok su u 38 slučajeva učestvovali kao svjedoci.

Općinska inspekcija sada na raspolaganju ima i novi instrument naplate kazni.

Naime, do sada oni koji ne plate kaznu nisu mogli registrirati automobil i sl, međutim sada je inspekcija ovlaštena da izvrši blokiranje računa u banci radi naplate duga, a može od nadležnog suda  i zatražiti da kažnjeni umjesto plaćanja novčane kazne bude osuđen na rad za opće dobro ili da se novčana kazna zamijeni kaznom zatvora u trajanju do 15 dana. (Press Općine Kakanj)

- Marketing -

Najnovije