Imuni na koronavirus, a nisu ga ni preležali – kako je to moguće?

0

Naučnici pretpostavljaju da je veliki broj ljudi zapravo već imun na SARS-CoV-2 i da je ovaj imunitet proizašao iz običnih prehlada koje također uzrokuju koronavirusi, piše British Medical Journal.
 
Naučnici trenutno istražuju moguće imunološke odgovore na SARS-CoV-2, uz pretpostavku da veliki broj ljudi već ima imunitet na ovaj virus.
Odgovori javnog zdravlja širom svijeta temelje se na pretpostavci da je virus ušao u ljudsku populaciju bez prethodno postojećeg imuniteta.
 
Međutim, niz studija koje su zabižjile T-ćelije koje reaguju na SARS-CoV-2 i kod ljudi koji nisu bili zaraženi, sada otvaraju nova pitanja o stvarnoj prirodi epidemije, prenosi Jutarnji list.
 
Najmanje šest studija potvrdilo je postojanje antitela na SARS-CoV-2 kod 20 do 50 posto ljudi koji, koliko je poznato, nisu bili u kontaktu s virusom.
 
U istraživanju krvi od donatora u SAD čiji su uzorci prikupljani između 2015. i 2018. godine, kod 50 posto su pronađene vrste T-ćelija koje reaguju na SARS-CoV-2.
 
Slična studija sprovedena je i u Nizozemskoj na uzorcima prikupljenim davno prije pandemije, gdje su antitela na SARS-CoV-2 pronađena kod dvoje od deset ljudi koji nisu bili izloženi virusu.
 
U Njemačkoj su antitela reaktivna na SARS-CoV-2 uočena kod davaoca krvi koji su negativni na virus. U Singapuru je analiza uzoraka uzetih od ljudi koji nisu bili u kontaktu sa SARS-om ili COVID-19 pokazala da je u 12 od 29 slučajeva potvrđena reaktivnost na SARS-CoV-2, kao i kod sedam od 11 ljudi koji su bili negativni na virus. Reaktivnost na SARS-CoV-2 je takođe uočena i u Velikoj Britaniji i Švedskoj, kod ljudi koji nisu prethodno bili izloženi virusu.
 
Rezultate ovih studija, iako nevelikog obima, teško je zanemariti, iako još ne pružaju precizan uvid u ranije stečeni imunološki odgovor na SARS-CoV-2.
 
Naučnici su uvjereni da su na tragu utvrđivanja porijekla tog imunološkog odgovora.
 
Daniela Weiskoff, jedna od autorica studije, ističe da se pretpostavlja je da je riječ o imunitetu proizašlom iz običnih prehlada koje također uzrokuju koronavirusi. Do sličnog zaključka došli su i naučnici u Singapuru, ali su napomenuli da reaktivnost T-ćelija možda potiče i od nekih drugih koronavirusa, možda i od onih životinjskih.
 
Radio Sarajevo