― Marketing ―

Idriz ćosić prisvojio sebi sredstva kojima je trebao zaposliti osobu sa invaliditetom

- Marketing -

Općinski sud u Tuzli objavio je presudu u krivičnom predmetu korupcije vođenom protiv Idriza Ćosića iz Tuzle.

 

Optuženi je proglašen krivim što je, radeći kao direktor Doo „Malo srce“ Tuzla sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sarajevo, zaključio ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te svjesno koristio navedenu subvenciju u druge svrhe, čime je počinio krivično djelo – Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti, te pored toga iskoristivši svoj položaj i ovlaštenja direktora lično sebi pribavio imovinsku korist, isplaćujući na svoj račun dio iznosa novca od navedene subvencije, čime je počinio krivično djelo – Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

- Marketing -

Za počinjena krivična djela optuženom je utvrđena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci i novčana kazna u iznosu od 3.000,00KM. Određeno je i da će se od optuženog oduzeti imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 2.400,00KM.

Napominjemo da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju postoji mogućnost ulaganja žalbe, navodi se u saopćenju Općinskog suda u Tuzli.

 

- Marketing -