Hotel u BiH jedno noćenje naplaćuje 20 hiljada KM!