― Marketing ―

KOMENTAR: Očekivanja su unaprijed smišljena ljutnja

Možda ste čuli za izreku: „Očekivanja su unaprijed smišljene ozlojeđenosti“. Prvo, samo očekivanje da se nešto dogodi neće dovesti do toga. Razvojni psiholog Jean Piaget...

Hoće li porodiljama u ZDK biti omogućeno 1000 KM za vrijeme porodiljskog bolovanja?

- Marketing -

Poslanik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, dr.sc. Ramo Isak, na skupštinskom zasjedanju od 03.01.2022. godine pokrenuo je nekoliko inicijativa koje se odnose na vladavinu prava, socijalnu zaštitu i sigurnost građana ZDK.

Dr. sc. Ramo Isak pokrenuo je i inicijativu da se svim porodiljama na području Zeničko-dobojskog kantona poveća naknada na 1.000,00 KM za vrijeme njihovog porodiljskog bolovanja.

- Marketing -

Na taj način bi se izvršilo usklađivanje statusa porodilja sa drugim kantonima, a time i omogućio stimulativan odnos prema politici nataliteta u kantonu i materijalna podrška porodicama sa djecom.

U cilju daljnjeg jačanja materijalno-tehničkih kapaciteta u oblasti sigurnosti u kantonu, Isak je predložio pokretanje inicijative za nabavku helikoptera.

Ova inicijativa proizilazi iz potrebe urgentnog odgovora na potencijalne sigurnosne izazove, kao što su prirodne i druge nepogode, saobraćajne nezgode sa većim posljedicama s ciljem urgentnog zbrinjavanja povrijeđenih lica, potrage i aktivnosti civilne zaštite i gorske službe spašavanja, te drugi sigurnosni izazovi – globalnog i lokalnog karaktera.

- Marketing -