Gradonačelnica Sarajeva raspisala konkurs za stipendiranje učenika


Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2020./2021. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2021. godinu.
Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, za školsku 2020./2021. godinu (9 mjeseci).
Konkurs je objavljen na službenoj web stranici Grada Sarajeva, a prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade – kontakt telefon: 033 443 152, 033 407 457. prenosi Radiosarajevo

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano