Građani BiH neće biti u problemu zbog prekoračenja na bankovnim računima

Popularno

Povezano

Prekoračenje na računu nešto je što koristi većina građana koji imaju otvoren račun u bilo kojoj banci, a Zakonom je definisano da prekoračenje može biti dopušteno i prešutno.

Upravo zbog ovog prešutnog, 840.000 građana Hrvatske, čija ukupna prekoračenja iznose oko 7,5 milijardi kuna, što je oko 1,9 milijardi KM, se u proteklom periodu našlo u problemu.

- Marketing -

Naime, oni su bili u prešutnom minusu, a uopšte nisu bili svjesni da to znači da su banke odustale od dopuštenih prekoračenja i počele računati kamatne stope za nedozvoljene minuse. Upravo zbog ovoga, u proteklom periodu je u susjednoj zemlji održan niz sastanaka na najvišem nivou, a guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić tom prilikom istakao je kako je HNB 2020. dobio nekoliko prigovora potrošača, nakon čega su ustanovili da je mnogo potrošača brzo migriralo s dopuštenog na prešutno prekoračenje.

– Moramo urediti, osigurati jednaku vrstu regulacije proizvoda prešutnog prekoračenja kao što je i dopušteno prekoračenje”, rekao je Vujčić te dodao da su od banaka koje planiraju smanjivati prekoračenja tražili rok od 12 mjeseci za podmirenje duga, a kod većih dugova bit će potreban i duži rok otplate.

S obzirom na to da je i veliki broj građana Bosne i Hercegovine u minusima na računu, tražili smo pojašnjenje od Agencije za bankarstvo Federacije BiH o tome da li bi se situacija iz Hrvatske mogla preliti i na naše tržište.

  • Zakonski propisi u Republici Hrvatskoj su dali mogućnost dvojnosti kod kreiranja proizvoda i mogućnosti varijanti prekoračenja, gdje je jedan proizvod morao pratiti zakonske odredbe vezane za zaštitu potrošača, a drugi proizvod je bio vezan za zakonske odredbe o unutrašnjem platnom prometu. Trenutni problem koji se pojavio u Republici Hrvatskoj je vezan za naknadno ograničavanje i otklanjanje neusklađenosti nastalih zbog dvostrukih pravila. Takvu situaciju ne možemo imati u Federaciji BiH, a cijeneći ranije uspostavljenje principe i obavezu ugovaranja prekoračenja, koja upućuje na kratkoročnu svrhu i opravdanost prešutnih prekoračenja”, kazali su nam iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Pojasnili su i kako se najveće dozvoljeno prekoračenje vezuje za visinu redovnih mjesečnih primanja ostvarenih po računu otvorenom kod banke, što je najčešće ograničeno do visine tri plate ili drugih redovnih mjesečnih primanja.

  • Pojedine banke utvrđuju ograničenja i u vidu apsolutnog maksimalnog iznosa te se isti može razlikovati prema vrsti ili rizičnosti klijenta. Banke prate ukupnu zaduženost klijenta i platežnu sposobnost u skladu s važećim podzakonskim aktima agencije, a naročito s Odlukom o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanjem očekivanih kreditnih gubitaka”, kazali su iz agencije.
- Marketing -

Najnovije