Evropska unija donirala informatičku i laboratorijsku opremu u vrijednosti od