Evo na šta se sve žale pacijenti u BiH: Ova bolnica je dobila najviše žalbi

Većina ljudi tek kada je bolesna i kada se nalazi u ambulanti, u ordinaciji, bolnici, kliničkom centru ili operacionoj sali, postaje svjesna koliko je zdravstveni sistem dobar ili loš. Neko se odluči napisati prigovor ili žalbu, što je dobro jer se šutnjom šalje poruka zdravstvenim radnicima da mogu raditi što god žele i da za to neće biti adekvatno sankcionirani.

Udruženje za razvoj društva Kap i udruženje ICVA uz podršku Fonda otvoreno društvo, proveli su istraživanje unutar 30 zdravstvenih institucija na svim nivoima, o efikasnosti zdravstvenih ustanova u zaštiti prava pacijenata. Cilj je bio dobiti informacije- koliko se poštuje član Zakona o pravima pacijenata koji tretira pravo na prigovor i pritužbe.

Na anketnom uzorku od 2.008 ispitanika došli su do rezultata da 46 posto građana BiH nije zadovoljno uslugama u javnim zdravstvenim ustanovama. Nadalje tokom prošle godine u 30 anketiranih zdravstvenih ustanova pacijenti uložili ukupno 1.533 žalbe, koje se uglavnom odnose na odnos zdravstvenih radnika i pristup prema pacijentu, duge liste čekanja za dijagnostičke preglede, nedostatak kadra specijalista, na dostupnost zdravstvene usluge i kvalitetu usluge, nedostupnost informacijama putem telefona, nepoštivanje zakazanih termina za pregled, na primjenu esencijalne liste lijekova koju donose kantoni, nepoštovanje zakazanih termina za pregled.

Najviše žalbi i prigovora upućeno je KCUS Sarajevo- 940, a najmanje Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar -1

Možda vam se svidi

Leave A Reply