EU od rata uložila više od 3,5 milijardi eura u BiH, a i dalje smo među najsiromašnijim u Evropi

Popularno

PovezanoEvropska unija (EU) je najveći pojedinačni donator sredstava i financijske pomoći u Bosni i Hercegovini (BiH).

Od 1996. godine i završetka oružanih sukoba, EU je uložila više od 3,5 milijardi eura u poslijeratnu obnovu i različite projekte – od razminiranja preko reforme javne uprave, jačanje vladavine prava, održive privrede i poljoprivrede do prekogranične saradnje i ulaganja u druge ključne oblasti u BiH, prema okvirnim podacima Delegacije Evropske komisije u BiH, javlja Radio Slobodna Evropa.

- Marketing -

Samo kroz pretpristupne fondove EU u razdoblju od 2007. do 2020. EU je osigurala za BiH oko 1,19 milijardi eura.

Putem Evropske investicijske banke (EIB), EU je osigurala više od 2,4 milijarde eura povoljnih kredita za BiH od 1999.

Zemlje EU-a su ujedno i najveći trgovinski partner BiH u koje BiH izvozi 72 posto proizvoda i iz kojih uvozi 61 posto proizvoda, ukupno 9,6 milijardi eura tokom 2020.

Više od 12.000 studenata, nastavnika i profesora sudjelovalo je u programima razmjene od 2014. do 2020. U tom istom periodu, oko 530 miliona eura osigurano je za podršku ključnim sektorima u BiH. Kao podrška razvoju civilnog društva, EU je za BiH osigurala više od 35 miliona eura u razdoblju od 2014. do 2020.

“Već 1997. Evropska zajednica promatrala je BiH kao svoju potencijalnu zemlju članicu. I tada je postojalo razumijevanje neupitne istine da se ova zemlja nalazi u srcu Evrope. To se nije promijenilo. EU je u proteklih 25 godina svojim djelima kao i riječima pokazala posvećenost evropskoj budućnosti BiH. Osigurala je ogromnu materijalnu pomoć, diplomatsku podršku, te milijarde eura financijske pomoći i investicija kako bi se zemlji pomoglo na njenom putu ka prosperitetnoj i sigurnoj budućnosti”, naglasio je nedavno u blogu Johann Sattler, voditelj Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH, koji je neposredno nakon rata bio član mirovne Promatračke misije Evropske zajednice u BiH (EUMM).

I POMOĆ PČELARIMA I REMONT PRUGA

Cilj je financijske i tehničke pomoći EU, ranije kroz programe kao što su PHARE i OBNOVA, a sada putem IPA-e i EIDHR-a, da se BiH pomogne u provedbi ključnih reformi, koje su od ključne važnosti kako za proces evropske integracije tako i za sveukupnu dobrobit i kvalitetu života građana BiH.

Pomoć se realizira kroz mnogobrojne programe, od velikih infrastrukturnih projekata do malih grantova (bespovratnih sredstava). Prema podacima Delegacije EU u BiH, trenutno se više od 200 ugovora provodi u širokom spektru sektora.

EU je u BiH samo u periodu od 2007. do 2012. implementirala više od 350 projekata vrijednih od desetak hiljada do desetak miliona eura.

Od toga je najviše, 138 projekata, iz sektora regionalne i teritorijalne saradnje, među kojima su, naprimjer, projekti upravljanja otpadom, navodnjavanja, zapošljavanja mladih, izgradnja laboratorija za certificiranje mesa ili meda za izvoz u EU i slično.

Naprimjer, EU je najprije s gotovo pet miliona eura podržala višegodišnju obuku lokalnih vlasti u BiH da apliciraju za lokalne projekte koji bi se mogli financirati iz briselskih fondova.

Općine Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Čapljina i Mostar, na jugu BiH, su potom kroz zajednički projekt “Mediteransko ljekovito bilje”, vrijedan oko 178.000 eura, unaprijedile lokalnu proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja.

Laboratorija Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru dobila je nakon toga opremu (kromatograf), koja je tom zavodu omogućila vršenje analiza bilja, a koje su proizvođači ranije morali raditi u Srbiji ili Hrvatskoj.

Vladavina prava je drugi sektor sa 75 projekata među kojima su razvoj antikorupcijskih mreža, jačanje sistema javnih nabavki, podrška ombudsmanima za ljudska prava te reforma pravosuđa.

Za podršku smanjenju broja zaostalih predmeta ratnog zločina u cijeloj državi EU je samo tokom 2012. i 2013. dodijelila pravosudnim institucijama u BiH više od 7,9 miliona eura. Dodatno je u reformu sudova i tužilaštava dodijeljeno više od 15 miliona eura.

Za podršku povratku izbjeglica i raseljenih osoba, EU je BiH od 2007. do 2012. dodijelila 7,6 miliona eura, za razminiranje 10,2 miliona eura, dok je agencijama za provođenje zakona doznačila blizu 11 miliona eura, a za upravljanje granicom oko 6,6 miliona eura.

Šest je provedenih transportnih projekata, pa je EU, naprimjer, za remont željezničke infrastrukture od Sarajeva prema Šamcu, na sjeveru BiH i Čapljini, na jugu BiH, investirala više od 12 miliona eura, a za cestovnu infrastrukturu, konkretno petlju na autocesti od Doboja prema Banjoj Luci više od devet miliona eura.

Jedanaest je projekta iz poljoprivrednog sektora, među kojima je i razvoj sistema koji se tiče sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih usluga vrijedan više od 13 miliona eura. Samim projektom je omogućen izvoz poljoprivrednih proizvoda na tržište EU-a.

- Marketing -

Najnovije