EU – Kampanja EU ističe veze s Bosnom i Hercegovinom

KALABUHOV U NSRS: MOGUĆI POTENCIJALNI PROBLEMI AKO SE BIH PRIDRUŽI
Kalabuhov poručio iz NSRS: BiH se može odlučiti za vojno