EU i Bosna i Hercegovina jačaju saradnju kod pripravnosti na katastrofe


Danas je u posjeti Bosni i Hercegovini evropski komesar za upravljanje krizama, Janez Lenarčič, u cilju jačanja saradnje na prevenciji, pripravnosti i odgovoru na katastrofe, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini. Posjeta je rezultat ponovne potvrde interesa zemlje za pridruživanje Mehanizmu civilne zaštite EU, koji koordinira zajedničke akcije odgovora na krizne situacije.

- Marketing -

Komesar je također prisustvovao sveobuhvatnoj vježbi po scenariju zemljotresa finansiranoj sredstvima EU, uz učešće službi spašavanja i zaštite iz Austrije, Rumunije, Albanije, Crne Gore, Slovenije i drugih međunarodnih agencija.

Janez Lenarčič, komesar za upravljanje krizama, naglasio je: „Prije tek nekoliko dana Bosnu i Hercegovinu su pogodila dva zemljotresa. Ne možemo uvijek predvidjeti kada i gdje će udariti sljedeći zemljotres, ali možemo biti bolje pripremljeni. Stoga u potpunosti podržavam zahtjev Bosne i Hercegovine za pridruživanje Mehanizmu civilne zaštite EU. Uvjeren sam da će članstvo u našem evropskom okviru civilne zaštite osigurati da Bosna i Hercegovina uživa koristi od snažnijeg odgovora na krizu, kad god da se krize velikih razmjera dogode. Zajednički možemo zaštititi i spasiti živote.“

Između ostalog, komesar se također sastao sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministrom sigurnosti Selmom Cikotićem.

Tokom posjete, komesar je najavio i 2,5 miliona eura dodatnih humanitarnih sredstava za pomoć Bosni i Hercegovini u pokrivanju potreba izbjeglica, tražitelja azila i migranata u zemlji.

Opće informacije

Mehanizam civilne zaštite EU ima za cilj jačanje saradnje između zemalja EU i šest država učesnica (Island, Norveška, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Turska) u oblasti civilne zaštite radi poboljšanja prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe.

U slučajevima kada hitna situacija prevazilazi sposobnosti odgovora neke zemlje u Evropi i šire, moguće je zatražiti pomoć putem Mehanizma. Evropska komisija igra ključnu ulogu u koordinaciji odgovora na katastrofe u cijelom svijetu. Od svog osnivanja 2001. godine, Mehanizam civilne zaštite EU odgovorio je na gotovo 600 zahtjeva za pomoć unutar i izvan EU.

U Bosni i Hercegovini je trenutno zbrinuto preko 2.300 izbjeglica, tražitelja azila i migranata. Humanitarna situacija se tokom godina značajno poboljšala zahvaljujući snažnom angažmanu EU, vlasti u Bosni i Hercegovini i humanitarne zajednice. Što je najvažnije, uspostavljeni su snažni smještajni kapaciteti za do 5.200 osoba. Sa ovom novonajavljenom podrškom, humanitarna sredstva EU za Bosnu i Hercegovinu dosegla su ukupno 18,5 miliona eura od 2018. godine. Osim toga, od 2018. EU je u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) osigurala 125 miliona eura za zadovoljavanje osnovnih potreba izbjeglica i migranata, uključujući smještaj, hranu i neprehrambene artikle.

Na ovom linku možete preuzeti snimak posjete komesara Lenarčiča terenskoj vježbi na Igmanu: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/search?kwgg=Lenarcic

EU i Bosna i Hercegovina jačaju saradnju kod pripravnosti na katastrofe

EU i Bosna i Hercegovina jačaju saradnju kod pripravnosti na katastrofe

EU i Bosna i Hercegovina jačaju saradnju kod pripravnosti na katastrofe

EU i Bosna i Hercegovina jačaju saradnju kod pripravnosti na katastrofe

- Marketing -

Najnovije

Popularno

Povezano