― Marketing ―

Esma Kovo i gradonačelnik Ganić uručili vrijednu donaciju JU “Dom zdravlja” Visoko

- Marketing -

Danas je JU “Dom zdravlja” Visoko uručena još jedna vrijedna donacija zaštitne opreme za zdravstvene radnike vrhunske kvalitete.

Ispred firme “Kovo-Commerce” d.o.o. Visoko opremu je uručila kćerka vlasnika Esma Kovo.
Ovu priliku je gradonačelnik Mirza Ganić iskoristio da se zahvali našem privredniku

Zekerijahu Kovi koji je donirao prijeko potrebnu zaštitnu opremu i da sumira sve što je do sada urađeno po pitanju poboljšanja uslova i organizacije rada ove ustanove.

- Marketing -

Tako je, analizirajući organizaciju rada JU “Dom zdravlja” Visoko i osluškujući mišljenja i pritužbe građana, u proteklom periodu gradonačelnik Ganić odlučno poduzeo niz mjera da bi se postojeća teška situacija sa pandemijom na neki način olakšala.

Gradonačelnik je obišao Dom zdravlja u Visokom i Ambulantu porodične medicine u Moštru te održao radni sastanak na kojem je upravi Doma zdravlja delegirao obaveze od kojih je dio realizovan, a dio u fazi realizacije.

Obezbijeđeno je: vozilo hitne pomoći; besplatna registracija vozila hitne pomoći, 25.000,00KM za rad Službe hitne pomoći Doma zdravlja, namjenska kolica za transport pacijenata, kontejner za trijažni punkt, dvije velike boce za kisik koji je u ovim trenucima prijeko potreban za COVID pacijente, 3 nova aparata za proizvodnju kisika, značajna količina dezinfekcijskih sredstava i značajna količina zaštitne opreme za medicinsko osoblje.

Obilaskom Doma zdravlja zdravstveni radnici su gradonačelnika upoznali da je RTG aparat koji se trenutno koristi u Domu zdravlja zastarjela verzija analognog aparata sa potrebom izrađivanja filma i velikom koncentracijom zračenja za zdravstvene radnike i pacijente, a zbog čega su pacijenti osuđeni da čekaju duži vremenski period na snimanje pluća.

Zbog navedenog, pristupljeno je izradi tehničke specifikacije te je kreiran sporazum o sufinansiranju sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) za nabavku novog, digitalnog RTG aparata koji će moći opslužiti veći broj pacijenata tokom dana te smanjiti izloženost radijaciji i zdravstvene radnike i pacijente (cijena ovog aparata je cca 200.000,00KM) – nabavka je trenutno u toku.

  • Obzirom da smo posložili značajan dio poslova od organizacije do nabavke opreme, danas smo dali i instrukciju da se izvrši sapiranje i dezinfekcija površina u krugu JU “Dom zdravlja” Visoko”, izjavio je gradonačelnik Ganić.
- Marketing -

Kakanjski lovci apeluju na građane: Budite oprezni

Lovačko društvo "Srndać-Kakanj" obavještava građanstvo da će nova sezona lova divljači niskog lova početi 1. oktobra 2023. godine. Ova sezona će uključivati lov na divlje...