Esma Kovo i gradonačelnik Ganić uručili vrijednu donaciju JU “Dom zdravlja” Visoko

Danas je JU “Dom zdravlja” Visoko uručena još jedna vrijedna donacija zaštitne opreme za zdravstvene radnike vrhunske kvalitete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ispred firme “Kovo-Commerce” d.o.o. Visoko opremu je uručila kćerka vlasnika Esma Kovo.
Ovu priliku je gradonačelnik Mirza Ganić iskoristio da se zahvali našem privredniku

Zekerijahu Kovi koji je donirao prijeko potrebnu zaštitnu opremu i da sumira sve što je do sada urađeno po pitanju poboljšanja uslova i organizacije rada ove ustanove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako je, analizirajući organizaciju rada JU “Dom zdravlja” Visoko i osluškujući mišljenja i pritužbe građana, u proteklom periodu gradonačelnik Ganić odlučno poduzeo niz mjera da bi se postojeća teška situacija sa pandemijom na neki način olakšala.

Gradonačelnik je obišao Dom zdravlja u Visokom i Ambulantu porodične medicine u Moštru te održao radni sastanak na kojem je upravi Doma zdravlja delegirao obaveze od kojih je dio realizovan, a dio u fazi realizacije.

Obezbijeđeno je: vozilo hitne pomoći; besplatna registracija vozila hitne pomoći, 25.000,00KM za rad Službe hitne pomoći Doma zdravlja, namjenska kolica za transport pacijenata, kontejner za trijažni punkt, dvije velike boce za kisik koji je u ovim trenucima prijeko potreban za COVID pacijente, 3 nova aparata za proizvodnju kisika, značajna količina dezinfekcijskih sredstava i značajna količina zaštitne opreme za medicinsko osoblje.

Obilaskom Doma zdravlja zdravstveni radnici su gradonačelnika upoznali da je RTG aparat koji se trenutno koristi u Domu zdravlja zastarjela verzija analognog aparata sa potrebom izrađivanja filma i velikom koncentracijom zračenja za zdravstvene radnike i pacijente, a zbog čega su pacijenti osuđeni da čekaju duži vremenski period na snimanje pluća.

Zbog navedenog, pristupljeno je izradi tehničke specifikacije te je kreiran sporazum o sufinansiranju sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) za nabavku novog, digitalnog RTG aparata koji će moći opslužiti veći broj pacijenata tokom dana te smanjiti izloženost radijaciji i zdravstvene radnike i pacijente (cijena ovog aparata je cca 200.000,00KM) – nabavka je trenutno u toku.

  • Obzirom da smo posložili značajan dio poslova od organizacije do nabavke opreme, danas smo dali i instrukciju da se izvrši sapiranje i dezinfekcija površina u krugu JU “Dom zdravlja” Visoko”, izjavio je gradonačelnik Ganić.

NAJNOVIJE

NAJČITANIJE