Džemat Donja Koprivna nastavlja sa projektima: Počelo ograđivanje nove parcele za mezarluke

Popularno

Povezano


Dana 08. augusta džemat Donja Koprivna je transparentno pred zvanicama i širom javnosti predstavio dosadašnji rad i projekte ovog džemata u svečano-radnoj atmosferi vezujući se za datum 30-godišnjice otvorenja džamije i obilježavanje nove hidžretske 1443. godine.

- Marketing -

Naglašeno je da su od septembra 1997. godine, odnosno od dolaska sadašnjeg efendije Kovačevića, realizovana 42 projekta temeljom dobrovoljnosti, koji iznose 1.028.959,00 KM, bez projekta kupovine zemljišta i ograđivanja mezarja. Džematlije su po osnovu uvakufljenja uvakufili 353.348,98 KM, organizovano je 429 različitih sergija te sakupljeno 220.067,09 KM.

 donja koprivna

Planom džematske Skupštine u 2021. godini pristupilo se kupovini nove parcele za mezarje, a 7. septembra ove godine su započeli radovi na iskopu temelja i betoniranju istih sa cokljom. Ovom fazom se stvaraju pretpostavke za ograđivanje ove parcele koja je spojena sa postojećim džematskim mezarlucima. Nema sumnje, a prema predstavljenim dosadašnjim rezultatima, da će džemat Donja Koprivna uspješno završiti i ovaj značajan projekat te ga predati kao vakuf na korištenje narednim generacijama.

Preliminarne procjene ukazuju da će navedeni projekat koštati preko 30.000,00 KM, a precizniji pokazatelji bit će transparentni po okončanju radova. Svakako, postoji potreba da se uredi i pristupni put, vjerovatno kroz postojeće mezarluke, što dodatno financijski opterećuje aktuelni projekat.

 donja koprivna

Ovo je prilika da džematski odbor pozove svoje džematlije te sve ljude dobre volje da se priključe, ako mogu i žele, ovom projektu sa svojim financijskim uplatama kod blagajnika džemata, članova džematskog odbora ili direktnom uplatom u prostorijama Medžlisa Cazin.

 donja koprivna

Najveća zahvala pripada našem Uzvišenom Allahu, te molimo Boga da svima ukabuli donirana sredstva. Allah, dž.š., dobročiniteljima obećava vječnu nagradu.

“Bašče Firdevska će gostoprimstvo biti, vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene.” (Sura El-Kahf, 107-108 ajet)

- Marketing -

Najnovije