Dostupnost lijekova u BiH na putu ka EU/ Postavljati prepreke