― Marketing ―

Dobro obratite pažnju: Koje od ovo troje djece je djevojčica?

- Marketing -

Svi smo skloni procjenjivanju na osnovu fizičkog izgleda, a ovaj test je dokaz da on često umije da prevari.

Dobro pogledajte ilustraciju prije nego što odgovorite.

Djeca sa ilustracija imaju kratku kosu, obučeni su u pantalone i košlje, imaju zelene oči.

- Marketing -

Pitanje je – ko je od njih djevojčica?

Rješenje:

Dijete u sredini je devojčica, a odaje je samo jedan detalj, koji nije odmah vidljiv.

Dugmići na ženskim košuljama su uvijek na lijevoj strani, a na muškim – sa desne.

- Marketing -

Najveći stočar sa Vlasinja sa najviše štala, ovo nema nigdje

Ćamil Mutapčić je vjerovatno najveći stočar sa Vlasinja koji ne planira odustajati od stočarstva iako je u godinama u kojima bi trebao odmarati...